Kính  gửi :  

                            - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;

                            - Hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị trực thuộc Sở.

          Thực hiện Quyết định số 1866/QĐ-BGDĐT ngày 17/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2012-2013, Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 25/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về Kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; để chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới và tổ chức lễ khai giảng theo đúng biên chế năm học đã qui định, Sở GDĐT hướng dẫn các phòng GDĐT, các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở thực hiện một số công việc sau:

               1. Công tác chuẩn bị cho năm học mới

               1.1. Quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành các Văn kiện, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; các Chỉ thị của Bộ trưởng, của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Bộ và Sở GDĐT.

               1.2. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam.Toàn ngành chú trọng phát triển qui mô, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt“, thực hiện những giải pháp đột phá và những giải pháp lâu dài nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2012-2013.      

               1.3. Tổ chức ôn tập, thi lại cho học sinh; tuyển sinh đầu cấp theo kế hoạch, quy chế, quy định và hướng dẫn của các cấp quản lý giáo dục, đặc biệt là tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013.

              1.4. Tích cực tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng và sửa chữa cơ sở vật chất trường học; tu sửa, vệ sinh phong quang trường lớp, củng cố thư viện, phòng thí nghiệm thực hành, phòng học bộ môn, phòng chức năng; rà soát, tuyển dụng, bổ sung, sắp xếp và ổn định đội ngũ cán bộ giáo viên bảo đảm điều kiện và yêu cầu cho năm học mới, đặc biệt là yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

             1.5.  Các trường có kế hoạch chặt chẽ để thực hiện và tăng cường tự kiểm tra công tác chuẩn bị; các phòng GDĐT tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình chuẩn bị năm học mới và khai giảng của các trường và các địa phương, đặc biệt các trường ở vùng rẻo cao, bãi ngang, vùng còn nhiều khó khăn và các trường mới thành lập, sáp nhập, chia tách, chuyển đổi loại hình.

             1.6.  Hướng dẫn các khoản thu, chi trong nhà trường rõ ràng, minh bạch, đúng qui định, không để xảy ra tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

            1.7. Sở GDĐT sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị của các phòng GDĐT, các trường trong khoảng thời gian cuối tháng 8 năm 2012. Các phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc tập hợp tình hình chuẩn bị cho khai giảng năm học mới báo cáo về sở (qua Văn phòng) trước ngày 15/8/2012 và để làm việc với đoàn kiểm tra (theo các mẫu đính kèm).

           2. Tổ chức khai giảng năm học mới.

          2.1. Mục đích, yêu cầu

Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sẵn sàng bước vào năm học mới cho các thầy cô giáo, các em học sinh, đồng thời thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục.

Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để lễ khai giảng diễn ra với nghi lễ trang trọng, tạo dấu ấn tốt đẹp, thực sự là ngày hội đối với các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh.

           2.2. Nội dung Lễ Khai giảng được tổ chức với 2 phần: phần "Lễ" và phần "Hội", cơ bản như sau:

          Phần “Lễ khai giảng” với nghi lễ trang trọng: Chào cờ, hát Quốc ca; đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng năm học mới; diễn văn khai giảng năm học mới của nhà trường; trình bày kế hoạch tiếp tục triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực"; đọc quyết tâm thư của học sinh, giáo viên; đánh trống khai trường (trước khi vào phần lễ có thể thực hiện các nghi thức truyền thống như lễ đón học sinh mới đầu cấp lớp 1, lớp 6 và lớp 10; đón nhận huân chương, đón rước cờ thi đua, các loại bằng danh dự, duyệt nghi thức,...).

          Phần "Hội" trong ngày khai giảng để nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới, các nhà trường tùy thuộc vào điều kiện thực tế, phối hợp với Đoàn TNCSHCM, Đội TNTPHCM tổ chức các hoạt động linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn có tác dụng thiết thực đối với giáo dục đạo đức học sinh như: lễ báo công của học sinh; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian; tìm hiểu truyền thống lịch sử địa phương, truyền thống nhà trường; chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương; tổ chức trồng cây, tôn tạo trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; tổ chức giao lưu học tập, kết nghĩa giữa các khối lớp trong nhà trường, đặc biệt quan tâm tới học sinh mới tuyển đầu cấp học, học sinh có hoàn cảnh khó khăn,…

          Thời gian của Lễ Khai giảng chỉ nên như thời gian một tiết học, không kéo quá dài.

          2.3. Các trường mầm non, phổ thông, các lớp BTVH của các TTGDTX tổ chức khai giảng vào lúc 7h30 ngày 05/9/2012.

          2.4. Các trung tâm KTTH-HN, các trường THCN tổ chức khai giảng chậm nhất đến ngày 30/9/2012.

          2.5. Trong dịp lễ khai giảng, Lãnh đạo tỉnh và ngành sẽ đến dự lễ và thăm, động viên học sinh, cán bộ, giáo viên một số trường học. Khi có kế hoạch và thông báo của sở, các phòng GDĐT cần kịp thời chỉ đạo các trường chuẩn bị và chủ động để đón tiếp, làm việc với đoàn.

           2.6. Sau khai giảng các đơn vị báo cáo nhanh tình hình khai giảng về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng và phòng Kế hoạch-Tài chính, theo Email: hvnhan@quangbinh.edu.vnEmail: havps@quangbinh.edu.vn) theo biểu mẫu đính kèm, chậm nhất trước ngày 10/9/2012. Các phòng GDĐT báo cáo theo mẫu 1a, 2a; các trường phổ thông trực thuộc Sở báo cáo theo mẫu 1b, 2b; các TTGDTX báo cáo theo mẫu 1c, 2c; các trường TCCN và TTKTTH-HN báo cáo theo mẫu 2d, các đơn vị báo cáo việc quyên góp quỹ hỗ trợ học sinh nghèo, quyên góp và sử dụng SGK cũ,...

           Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.


Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình
09/07/2012