Văn bản của Sở - UBND Tỉnh 04/06/2013

Tham gia Diễn đàn " Dạy tốt vì người học thế kỷ 21"

        Kính gửi:

                           - Trường phòng GD&ĐT các huyện, thành phố­;

                           - Hiệu trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc;

         Hưởng ứng Tuần lễ toàn cầu hành động Giáo dục cho mọi người với chủ đề “Đội ngũ giáo viên có năng lực và tâm huyết cho mọi người học”, Cục Nhà giáo và Cán Bộ quản lýcơ sở giáo dục phối hợp với Liên minh Chiến dịch toàn cầu vì giáo dục tại Việt Nam tổ chức diễn đàn “Dạy tốt vì người học thề kỷ 21”

        I. Mục đích

        Việc xây dựng Diễn đàn là một hoạt động hưỡng ứng tuần lễ toàn cầu hành động Giáo dục cho mọi người với chủ đề “ Đội ngũ giáo viên có năng lực và tâm huyết  cho mọi người học”.

        Diễn đàn là nơi thể hiện và chia sẻ tiếng nói, tâm tư nguyện vọng của giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục cũng như chính người học, phụ huynh và của toàn xã hội về những yêu cầu, đòi hỏi đối với nhà giáo và người học trong công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục và xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam trong thế kỳ 21.

        II. Hình thức tổ chức, nội dung Diễn đàn

        1. Hình thức tổ chức

        Diễn đàn được tổ chức theo hình thức chuyên trang trên báo Giáo dục và Thời đại (hai bài trên bản in và chuyên mục online trên website của báo) trong vòng 24 tuần kể từ tuần cuối tháng 4/2013 và đăng bài/số của Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) từ tháng 6/2013 đến tháng 11/2013.

       2. Nội dung của Diễn đàn

        Các bài viết tham gia Diễn đàn tập trung vào các nội dung sau:

        a. Bối cảnh quốc tế và trong nước liên quan đến phát triển đội ngũ nhà giáo và nâng cao chất lượng giáo dục trong thế kỷ 21 của Việt Nam.

        b. Các phẩm chất và năng lực cần có của người học, của giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu giáo dục của mọi đối tượng người học trong thế kỷ 21

        c. Các sáng kiến, kinh nghiệm về việc phối hợp các lực lượng (gia đình, nhà trường và xã hội) để đảm bảo dạy tốt, học tốt trong nhà trường và xây dựng xã hội học tập.

          III. Đối tượng, hình thức, thể loại và yêu cầu đối với bài tham gia Diễn đàn

         1. Đối tượng

         Công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài đều có quyền tham gia Diễn đàn. Trong đó, đặc biệt khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên, phụ huynh, đại diện các ban ngành đoàn thể và các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học tâm huyết với ngành giáo dục, đào tạo tham gia.

       2. Hình thức, thể loại và yêu cầu đối với bài tham gia

       Bài viết tham gia Diễn đàn trên báo Giáo dục và Thời đại dưới đạng văn xuôi, tiểu luận khoảng 1.000 từ theo thể lệ.

       Bài nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm trên tạp chí Giáo dục tuân thủ các quy định của Báo và theo thể lệ.

       (Chi tiết xem trong tệp đính kèm)

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình

Tin khác: