Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ hai, 03/10/2022
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

Thông tin các phòng GDĐT, ĐV trực thuộc Sở, TT GD-DN

10/01/2022
09:51:00
648

THÔNG TIN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

TT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Số điện thoại

Email công vụ

1

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Hới

Đường Phạm Văn Đồng, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

02323.822.497

pgd_donghoi@quangbinh.edu.vn

2

Phòng Giáo dục và Đào tạo Minh Hoá

Số 146 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

02323.572.234

pgd_minhhoa@quangbinh.edu.vn

3

Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hoá

Số 31 Trần Hưng Đạo, TK1, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

02323.684.015

pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn

4

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Trạch

xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

 

pgd_quangtrach@quangbinh.edu.vn

5

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn

Số 118 Hùng Vương, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

02323.212.467

pgd_badon@quangbinh.edu.vn

6

Phòng Giáo dục và Đào tạo Bố Trạch

Số 11 đường Nguyễn Tất Thành, Tiểu khu 2 Thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch. Tỉnh Quảng Bình

02323.862.235

pgd_botrach@quangbinh.edu.vn

7

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh

Số 10 đường Lê Lợi, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

02323.872.007

pgd_quangninh@quangbinh.edu.vn

 

8

Phòng Giáo dục và Đào tạo Lệ Thuỷ

Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

02323.882.625

pgd_lethuy@quangbinh.edu.vn

 

 

THÔNG TIN CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

TT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Số điện thoại

Email công vụ

1

Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp

TDP 10, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

02323.824.879

thpt_chuyenqb@quangbinh.edu.vn

 

2

Trường THPT Đào Duy Từ

Số 01Trần Hưng Đạo, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

02323.822.751

thpt_daoduytu@quangbinh.edu.vn

3

Trường THPT Đồng Hới

450 Lý Thái Tổ, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

02323.826.049

thpt_donghoi@quangbinh.edu.vn

4

Trường THPT Phan Đình Phùng

14 Xuân Diệu, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

02323.836.713

thpt_phandinhphung@quangbinh.edu.vn

5

Trường Phổ thông DTNT Quảng Bình

Đường Hữu Nghị, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

02323.822.005

thpt_dantocnoitruqb@quangbinh.edu.vn

6

Trường THCS và THPT Chu Văn An

Phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

02323.858.068

pt2-3_chuvanan@quangbinh.edu.vn

7

Trường THPT Lê Quý Đôn

Tiểu khu 2, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

02323.863.358

thpt_so1botrach@quangbinh.edu.vn

8

Trường THPT Hùng Vương

Tân Nẫm, xã Cự nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

02323.678.457

thpt_so2botrach@quangbinh.edu.vn

9

Trường THPT Trần Phú

Thôn 6, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

02323.866.083

thpt_so3botrach@quangbinh.edu.vn

10

Trường THPT Ngô Quyền

Tiểu khu 2, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

02323.863.090

thpt_so5botrach@quangbinh.edu.vn

11

Trường THPT Nguyễn Trãi

Thôn 3 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

02323.679.297

thpt_so4botrach@quangbinh.edu.vn

12

Trường THCS và THPT Việt Trung

TDP3, thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

02323.796.012

pt2-3_viettrung@quangbinh.edu.vn

13

Trường THPT Lương Thế Vinh

Số 16 Hùng Vương. phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

02323.514.658

thpt_luongthevinh@quangbinh.edu.vn

14

Trường THPT Lê Lợi

Thôn Vĩnh Lộc, Xã Quảng Lộc, Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

02323.586.742

thpt_so5quangtrach@quangbinh.edu.vn

15

Trường THPT Lê Hồng Phong

Thôn Thanh Tân, xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

02323.585.207

thpt_lehongphong@quangbinh.edu.vn

16

Trường THPT Quang Trung

Thôn Tân Phú, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

02323.596.502

thpt_quangtrung@quangbinh.edu.vn

17

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

02323.606.686

thpt_so4quangtrach@quangbinh.edu.vn

18

Trường THPT Tuyên Hoá

Số  25 Lê Lợi , thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

02323.684.019

thpt_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn

19

Trường THPT Lê Trực

Thôn Đông Tân, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

02323.535.052

thpt_letruc@quangbinh.edu.vn

20

Trường THPT Phan Bội Châu

Xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

02323.670.083

thpt_phanboichau@quangbinh.edu.vn

21

Trường THCS và THPT Bắc Sơn

Thôn 2 Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa,tỉnh Quảng Bình

02323.690.410

pt2-3_bacson@quangbinh.edu.vn

22

Trường THPT Minh Hoá

Tiểu khu 9, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

02323.572.798

thpt_minhhoa@quangbinh.edu.vn

23

Trường THCS và THPT Trung Hoá

Thôn Liêm Hóa, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa,tỉnh Quảng Bình

02323.572.002

pt2-3_trunghoa@quangbinh.edu.vn

24

Trường THCS và THPT Hoá Tiến

Thôn Tân Tiến, xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

02323.511.599

pt2-3_hoatien@quangbinh.edu.vn

25

Trường THPT Quảng Ninh

Xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

02323.936.223

thpt_quangninh@quangbinh.edu.vn

26

Trường THPT Ninh Châu

Xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

02323.872.284

thpt_ninhchau@quangbinh.edu.vn

27

Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh

Xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

02323.936.800

ntkimoanh@quangbinh.edu.vn

28

Trường THPT Lệ Thuỷ

TT Kiến Giang- Lệ Thủy- Quảng Bình

02323.882.421

thpt_lethuy@quangbinh.edu.vn

29

Trường THPT Trần Hưng Đạo

Xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

02323.909.105

thpt_tranhungdao@quangbinh.edu.vn

30

Trường THPT Hoàng Hoa Thám

Thị trấn Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

02323.996.396

thpt_hoanghoatham@quangbinh.edu.vn

31

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

02323.961.669

thpt_nguyenchithanh@quangbinh.edu.vn

32

Trường THCS và THPT Dương Văn An

Thôn 2, Thanh Mỹ, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

02323.882.870

pt2-3_duongvanan@quangbinh.edu.vn

33

Trung tâm GDTX Quảng Bình

Tổ dân phố 1, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

02323.826.185

gdtxquangbinh@quangbinh.edu.vn

 

THÔNG TIN TRUNG TÂM GIÁO DỤC – DẠY NGHỀ CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

TT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Số điện thoại

Email công vụ

1

Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề Đồng Hới

125 Trần Nhật Duật,Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

02323.856.355

gddndonghoi@quangbinh.edu.vn

2

Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề Minh Hoá

Thôn Tân Lợi, xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

02323.709.789

gddnminhhoa@quangbinh.edu.vn

3

Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề Tuyên Hoá

Tiểu khu Tam đồng, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

02323.683.177

gddntuyenhoa@quangbinh.edu.vn

4

Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề Quảng Trạch

Phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

02323.519.699

gddnquangtrach@quangbinh.edu.vn

5

Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề Ba Đồn

Số 30, Đường Lâm Úy, KP5, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

02323.601.314

gddnbadon@quangbinh.edu.vn

6

Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề Bố Trạch

Thôn 3, xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

02323.612.992

gddnbotrach@quangbinh.edu.vn

7

Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề Quảng Ninh

Dinh Mười, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

02323.872.130

gddnquangninh@quangbinh.edu.vn

8

Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Lệ Thủy

Số 11, đường Tây Hồ, TT Kiến Giang, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình

02323.883 124

gddnlethuy@quangbinh.edu.vn

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn