Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ tư, 17/08/2022
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

Khảo sát chính thức Chương trình đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 9, lớp 11 năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

13/05/2022
10:33:00
69

          Thực hiện Công văn số 267/QLCL-TTĐGCLGD ngày 22/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức khảo sát chính thức Chương trình đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 9, lớp 11 năm học 2021-2022; Công văn số 280/QLCL-TTĐGCLGD ngày 24/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc bổ sung các trường tham gia khảo sát chính thức Chương trình đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 9, lớp 11 năm học 2021-2022, Sở GDĐT đã chỉ đạo 14 trường trên địa bàn tỉnh tổ chức khảo sát chính thức Chương trình Đánh giá trong các ngày 05, 06/5/2022 và 09, 10/5/2022 theo Kế hoạch của Bộ GDĐT.

          Để triển khai các nội dung trong khảo sát chính thức Chương trình đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 9, lớp 11 năm học 2021-2022, Bộ GDĐT đã tổ chức tập huấn từ cho Lãnh đạo, Thư ký Hội đồng cấp tỉnh; Tổ trưởng Tổ khảo sát và cán bộ khảo sát tại các trường tham gia khảo sát trong 02 ngày 19, 20/4/2022 tại thành phố Đà Nẵng.

          Đánh giá quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 9, lớp 11 năm học 2021-2022 đối với các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh là nghiên cứu khảo sát quy mô quốc gia, với các mục tiêu: Đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS và THPT năm học 2021-2022; đánh giá các chỉ số đầu ra kết quả học tập của học sinh lớp 11 so với kết quả năm học 2018-2019; so sánh các chỉ số đầu ra kết quả học tập của học sinh một số trường thụ hưởng từ ADB (Asian Development Bank); xem xét mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng theo chương trình hiện hành đối với các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh của học sinh tại thời điểm đánh giá; so sánh với kết quả của đợt khảo sát liền kề trước đó; phân tích dự báo các điểm mạnh và điểm cần khắc phục cho giáo viên, học sinh tham gia dạy và học Chương trình 2018 cho cấp THCS và THPT; cung cấp mô hình đánh giá kết quả học tập của học sinh cho các Sở GDĐT để thực hiện các cuộc đánh giá tương tự với quy mô cấp tỉnh; cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách, đề xuất các kiến nghị giúp Bộ GDĐT điều chỉnh các chính sách hiện hành và xây dựng những chiến lược và chính sách mới nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục trung học nói riêng và giáo dục phổ thông nói chung; nâng cao năng lực và trình độ về đánh giá cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí.

Trường THPT Quang Trung một trong những trường tham gia khảo sát chính thức Chương trình đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 11 năm học 2021-2022.

          Trong các ngày 05, 06/5/2022 và 09, 10/5/2022, toàn tỉnh có 14 trường tham gia khảo sát. Đối tượng để tiến hành khảo sát chính thức lớp 9, lớp 11 là Học sinh lớp 9 và lớp 11 năm học 2021-2022; Giáo viên dạy lớp 9 và lớp 11 năm học 2021-2022 môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh và Giáo dục công dân; Hiệu trưởng các trường THCS, THPT.

          Nội dung khảo sát là khảo sát kết quả học tập môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh của học sinh lớp 9, lớp 11 năm học 2021-2022; đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh của học sinh lớp 9, lớp 11.

Trường THCS Hóa Hợp là một trong những trường tham gia khảo sát chính thức Chương trình đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 9 năm học 2021-2022.

          Trong đợt khảo sát chính thức Chương trình đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 9, lớp 11 năm học 2021-2022, số lượng Hiệu trưởng được khảo sát là 14 người, giáo viên là 105 người (trong đó: môn Toán 29 giáo viên; môn Tiếng Anh 27 giáo viên; môn Ngữ Văn 30 giáo viên; môn Giáo dục công dân 19 giáo viên), học sinh là 557 người (trong đó: lớp 9 là 318 em, lớp 11 là 239 em).

          Các trường tham gia khảo sát đã thực hiện đầy đủ quy trình kỹ thuật khảo sát, công tác chuẩn bị tổ chức khảo sát chu đáo đảm bảo đúng quy định.

                                                                                                                                 Xuân Long – Phòng QLCL

 

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn