Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ tư, 17/08/2022
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định về nội dung và mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo tại tỉnh Quảng Bình

26/05/2022
08:56:00
79

1. Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định về nội dung và mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo tại tỉnh Quảng Bình cần lấy ý kiến củ các tổ chưc, cá nhân (file đính kèm)

- Dự thảo Nghị quyết

- Phụ lục kèm theo

2. Thời gian tiếp nhận ý kiến: Đến 15/6/2022

3. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến: phongktkd@quangbinh.edu.vn

 

 

 

 

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn