Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ hai, 28/11/2022
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

THÔNG BÁO MỜI DỰ HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU ĐẤU THẦU XÂY DỰNG

23/03/2020
03:13:00
69
Thực hiện Công văn số 55/DATHCSKKN2-XDCB ngày 07/8/2015 của Ban quản lý dự án Trung ương về việc Tổ chức hội nghị giới thiệu cho nhà thầu tại địa phương về công tác đấu thầu xây lắp của Dự án

 

                 Tên bên mời hội nghị: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình

Nội dung hội nghị: Giới thiệu cho nhà thầu trong địa bàn tỉnh Quảng Bình về Dự án và công tác đấu thầu xây lắp của Dự án GD THCS khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2.

Thời gian: Một buổi, Vào lúc 8 giờ, ngày 10 tháng 10 năm 2015

Địa điểm: Hội tr­ường II Sở GD&ĐT Quảng Bình

Số 187 - đư­ờng Hữu Nghị - thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 052.3.822190, 052.3.820460; Fax: 052- 3820459.

Thành phần kính mời:

+ Đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình;

+ Ban Quản lý Dự án GD THCS khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 tỉnh;

+ Ban Quản lý Dự án Sở GD&ĐT tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo nhà thầu trong địa bàn tỉnh Quảng Bình   

          Trân trọng kính mời!

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn