Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ hai, 28/11/2022
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

THÔNG BÁO MỜI THẦU

23/03/2020
03:16:00
57
 Gói thầu số 01: Mua sắm bộ trang phục cho Giáo viên dạy môn Quốc phòng - An ninh; Gói thầu số 02: Mua sắm bộ trang phục cho Giáo viên dạy môn Thể dục thể thao.

- Tên Bên mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình

- Tên gói thầuGói thầu số 01: Mua sắm bộ trang phục cho Giáo viên dạy môn Quốc phòng - An ninh; Gói thầu số 02: Mua sắm bộ trang phục cho Giáo viên dạy môn Thể dục thể thao.

- Tên dự án: Mua sắm bộ trang phục cho Giáo viên dạy môn Quốc phòng - An ninh và môn Thể dục thể thao các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình thuộc kinh phí ngân sách tỉnh năm 2015.  

- Nguồn vốn:  Thuộc kinh phí ngân sách tỉnh năm 2015

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường

- Thời gian phát hành HSYC từ ngày 21 tháng 10 năm 2015 đến trước 8 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 10 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Số 187 đường Hữu Nghị, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Điện thoại: 052-3 (822190, 820460) ; Fax: 052-3820459.

- Hạn cuối tiếp nhận HSĐX: Chậm nhất là trước: 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 10 năm 2015, tại địa điểm tiếp nhận HSĐX: Văn phòng Sở GD&ĐT, số 187 đường Hữu Nghị, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Điện thoại: 052-3 (822190, 820460) ; Fax: 052-3820459.

 

 Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham gia dự buổi mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên. 

Chi tiết xem trong tệp đính kèm

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn