Banner - Top - NEW
Menu portal
Chủ nhật, 26/05/2024
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết
Phần thứ 2
Ngày 23/03/2020
04:06:34
116
Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công Đoàn và phong trào Công nhân viên chức, lao động nhiệm kỳ 2008-2013
Phần thứ nhất
Ngày 23/03/2020
04:05:47
88
Đánh giá kết quả việc thực hiện nghị quyết Đại hội Công Đoàn Giáo dục Quảng Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2003-2008
Báo cáo tại đại hội lần thứ XV Công Đoàn Giáo dục Quảng Bình
Ngày 23/03/2020
04:03:22
121
Của ban chấp hành Công Đoàn Giáo dục Quảng Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2003-2008 tại Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2008-2013
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn