Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ ba, 20/02/2024
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

BAN GIÁM ĐỐC

30/05/2021
09:21:00
502
 

Họ và tên:

ĐẶNG NGỌC TUẤN

Chức vụ:

Giám đốc Sở

Chuyên môn:

Thạc sĩ Khoa học máy tính, cử nhân Tiếng Anh.

Điện thoại:

0912.589.110

Email:

dntuan@quangbinh.edu.vn

Lĩnh vực công tác phụ trách:

Phụ trách chung. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực, công tác: Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức cán bộ; quy hoạch, kế hoạch, tài chính, các dự án xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; xã hội hóa giáo dục; thanh tra, pháp chế, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đối ngoại, hợp tác quốc tế; khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin, xây dựng Nông thôn mới, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, là người phát ngôn và cung cấp thông tin của Sở cho báo chí.

Phụ trách: Phòng TCCB, Thanh tra, KH-TC, QLCL.

Chủ Tài khoản ngành và cơ quan.

Họ và tên:

HỒ GIANG LONG

Chức vụ:

Phó Giám đốc Sở

Chuyên môn:

Thạc sĩ Văn học

Điện thoại:

0912.637.849

Email:

hglong@quangbinh.edu.vn

Lĩnh vực công tác phụ trách:

Phụ trách các lĩnh vực, công tác: Giáo dục trung học; Giáo dục QP-AN; giáo dục thể chất, phổ cập giáo dục - xóa mù chữ, an toàn giao thông, giáo dục hướng nghiệp; giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên; chính trị tư tưởng, giáo dục học sinh dân tộc, giáo dục môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, học sinh, sinh viên, đoàn, đội, thanh niên trong trường học, an ninh, trật tự trường học; khuyến học.

Quan hệ, phối hợp với các đoàn thể CT-XH, Hội nghề nghiệp, Hội Khuyến học và các ban ngành liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Phụ trách: GDTrH-TX; địa bàn huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, huyện Minh Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Họ và tên:

MAI THỊ LIÊN GIANG

Chức vụ:

Phó Giám đốc Sở

Chuyên môn:

Tiến sĩ Ngữ văn, cử nhân Tiếng Anh

Điện thoại:

0935082205

Email:

mtlgiang@quangbinh.edu.vn

Lĩnh vực công tác phụ trách:

Phụ trách các lĩnh vực, công tác: Giáo dục mầm non; giáo dục Tiểu học; giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật; giáo dục dân số - KHHGĐ; y tế học đường; chữ thập đỏ, từ thiện, nhân đạo; vì sự tiến bộ phụ nữ; báo chí, truyền thông giáo dục; Văn phòng, hành chính, phòng chống thiên tai, công tác dân vận.

Quan hệ phối hợp với các đoàn thể CT-XH, Hội nghề nghiệp, Hội Cựu giáo chức và các ban ngành liên quan lĩnh vực phụ trách.

Phụ trách: Văn phòng Sở, Giáo dục mầm non- tiểu học; địa bàn huyện Bố Trạch, thành phố Đồng Hới, huyện Quảng Ninh, huyện Lệ Thủy.

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn