Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ ba, 20/02/2024
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

Đề thi, đáp án các môn thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9, 12 năm học 2021-2022

07/04/2022
04:07:00
1428

1. Đề thi, đáp án các môn thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 năm học 2021-2022: Tải File tại đây

2. Đề thi, đáp án các môn thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 năm học 2021-2022: Tải File tại đây

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn