Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ ba, 07/02/2023
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

Thông báo tuyển chọn hợp đồng giáo viên giảng dạy Tiếng Việt tại tỉnh Khăm Muộn - CHDCND Lào

02/08/2022
06:43:00
328

THÔNG BÁO

Tuyển chọn hợp đồng giáo viên giảng dạy Tiếng Việt tại tỉnh Khăm Muộn - CHDCND Lào

 

          Căn cứ Công văn số 1368/UBND-NCVX ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc cử giáo viên sang giảng dạy tiếng Việt tại tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào.

          Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 1424/KH-SGĐT ngày 02/8/2022 về việc tuyển chọn hợp đồng giáo viên giảng dạy Tiếng Việt tại tỉnh Khăm Muộn - CHDCND Lào.

           Nội dung chi tiết xem tại các file đính kèm:

           1. Kế hoạch số 1424/KH-SGĐT ngày 02/8/2022;

           2. Mẫu Phiếu tuyển chọn hợp đồng.

                                                                                                                                                    PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn