Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ ba, 07/02/2023
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

Thông báo Tiếp tục tuyển chọn hợp đồng giáo viên giảng dạy tiếng Việt tại tỉnh Khăm Muồn - CHDCND Lào

04/11/2022
04:01:00
145

THÔNG BÁO

Tiếp tục tuyển chọn hợp đồng giáo viên giảng dạy tiếng Việt tại tỉnh Khăm Muồn - CHDCND Lào

     

        Ngày 02/8/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 1424/KH-SGDĐT tuyển chọn hợp đồng giáo viên giảng dạy tiếng Việt tại tỉnh Khăm Muồn - CHDCND Lào. Thời gian thu, nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn: 10 ngày, kể từ ngày 03/8/2022 đến hết ngày 16/8/2022 (trong giờ hành chính).

        Tuy nhiên, trong thời gian trên, Sở Giáo dục và Đào tạo không nhận được hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn.

        Để tiếp tục tuyển chọn hợp đồng giáo viên giảng dạy tiếng Việt tại tỉnh Khăm Muồn - CHDCND Lào, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ tuyển chọn như sau:

        Thời gian: 10 ngày, kể từ ngày 07/11/2022 đến ngày 18/11/2022 (trong giờ hành chính).

        Địa điểm: tại Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo.

        Nội dung chi tiết xem tại các file đính kèm:

           1. Thông báo số 2203/TB-SGDĐT ngày 02/11/2022;

            2. Kế hoạch số 1424/KH-SGDĐT ngày 02/8/2022;

            3. Mẫu phiếu tuyển chọn họp đồng.

                                                                                                                               PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ 

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn