Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ ba, 20/02/2024
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

Danh sách các trường đạt KĐCLGD, các trường quá thời gian công nhận đạt KĐCLGD và các trường chưa đạt KĐCLGD (tính đến ngày 31/12/2022)

09/01/2023
17:16:00
277

        Tính đến 31/12/2022, toàn tỉnh có 222/563 trường đạt KĐCLGD đạt tỷ lệ 39,4% (trong đó, mầm non 69/183 trường, tỷ lệ 37,7%; tiểu học 75/181 trường, tỷ lệ 41,4%; THCS 69/167 trường, tỷ lệ 41,3%; THPT 9/32 trường, 28,1%).

        Có 95/563 trường quá thời gian công nhận đạt KĐCLGD, chiếm tỷ lệ 16,9% (trong đó, mầm non là 30/183 trường: 16,4%; tiểu học 29/181 trường: 16%; trung học cơ sở 23/167 trường: 13,8%; trung học phổ thông 13/32 trường: 40,6%).

        Có 246/563 trường chưa đạt KĐCLGD, chiếm tỷ lệ 43,7% (trong đó, mầm non là 84/183 trường: 45,9%; tiểu học 77/181 trường: 42,5%; trung học cơ sở 75/167 trường: 44,9%; THPT 10/32 trường: 31,3%).

                                                                                                                               PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn