Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ ba, 07/02/2023
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2023

18/01/2023
09:53:00
87

          Sáng ngày 18/01/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở cùng các đồng chí Phó Giám đốc Sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở.

          Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo kết quả thi đua năm 2022, phát động phong trào thi đua năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2022, kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2024; sửa đổi Quy chế làm việc; sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan và của Ngành; sửa đổi chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Sở, đồng thời lắng nghe ý kiến phát biểu của các cán bộ công chức về các báo cáo, quy chế đã trình bày tại Hội nghị và nêu lên những giải pháp cần thực hiện để nâng cao chất lượng công tác, quản lý trong thời gian tới.

          Tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở và đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ quan đã tiến hành ký cam kết giao ước thi đua năm 2023 giữa chính quyền và Công đoàn cơ quan.

          Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2024 gồm các đồng chí Đặng Văn Tuần- Phó Chánh thanh tra Sở; đồng chí Dương Xuân Sự - Chuyên viên phòng Giáo dục Trung học - Thường xuyên; đồng chí Đặng Thị Chung - Chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học.

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt và nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở trong thực thi nhiệm vụ. Trong năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đạt được những kết quả tích cực; chủ động tham mưu Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, nhiều chính sách ban hành đã phát huy tác dụng, từng bước tháo gỡ những khó khăn, bất cập, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy sự phát triển của Ngành. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo luôn tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của pháp luật, thực hiện đúng quy chế làm việc, phát huy vai trò của tập thể đồng thời đề cao ý thức trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu; thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể và chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành. Sở đã đổi mới công tác quản lý, điều hành; chú trọng khâu xây dựng kế hoạch công tác; phân công trách nhiệm, tổ chức thực hiện, rà soát, theo dõi đôn đốc, đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018 đảm bảo đúng tiến độ, đạt kết quả tốt; công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục đào tạo được tăng cường; công tác truyền thông trong ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đổi mới, tạo được sự lan tỏa và quan tâm của xã hội. Chất lượng giáo dục đại trà được duy trì ổn định, chất lượng mũi nhọn được giữ vững. Sở đã khắc phục khó khăn, đặc biệt về thiên tai, dịch bệnh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học 2021 - 2022. Triển khai học kỳ I năm học 2022-2023 đảm bảo tiến độ.

          Để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu:

          - Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”. Quán triệt đầy đủ nội dung phương hướng, nhiệm vụ của năm học, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hoàn thành chương trình học kỳ II năm học 2022-2023 đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng; xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2023-2024.

          - Lãnh đạo Sở, Công đoàn cơ quan cùng với các đơn vị thuộc Sở tích cực tạo mọi điều kiện để nâng cao trình độ, nghiệp vụ và năng lực công tác cho cán bộ, chuyên viên. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức và biên chế của các đơn vị thuộc Sở; có kế hoạch đào tạo cán bộ nguồn kế cận cho các đơn vị thuộc Sở.

          - Chú trọng hơn nữa việc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, tránh chồng chéo; nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý chỉ đạo; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, công chức, viên chức cơ quan sở; tích cực sâu sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ngành.

          Tại Hội nghị, đã trao thưởng cho các đồng chí được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen và các đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2021-2022.

          Một số hình ảnh tại Hội nghị:

                                                                                                                   Lê Thị Mỹ Thu - Phó Chánh Văn phòng Sở

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn