Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ ba, 20/02/2024
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

Đăng ký cam kết thực hiện chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến năm 2023

10/03/2023
06:43:00
201

Thực hiện Công văn số 245/UBND-KSTT ngày 24/02/2023 của Ủy ban nhân tỉnh về việc công khai chỉ tiêu cam kết thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 356/SGDĐT-VP ngày 08/3/2023 về đăng ký cam kết thực hiện chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến năm 2023, cụ thể như sau:

                                                                                                                                                              Văn phòng Sở

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn