Banner - Top - NEW
Menu portal
Chủ nhật, 26/05/2024
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 3/2023

10/03/2023
10:14:00
277

          Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong tháng 3/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn số 376/SGDĐT-TTr ngày 10/3/2023 hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện; tập trung vào một số nội dung sau:

          1. Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng, Luật Thanh niên, Luật Bình đẳng giới, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

          2. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng; Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ phòng, chống bạo lực gia đình…

          3. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, khuyến khích người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến khi có yêu cầu về giải quyết thủ tục hành chính có liên quan.

          4. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo, pháp luật về tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

          5. Các trường phổ thông dân tộc nội trú phổ biến, quán triệt Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú.

Trường trung học phổ thông Chuyên Võ Nguyên Giáp phổ biến, quán triệt Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/02/2023 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên.

          6. Tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, báo, tạp chí, bản tin các loại như Bản tin Tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật được các sở, ban, ngành, địa phương, trong đó có Sở Tư pháp đã cấp phát. Triển khai tuyên truyền các nội dung của Tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh.

          Ngoài các nội dung trọng tâm, định hướng tuyên truyền nói trên, Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn tại đơn vị, của ngành Giáo dục và Đào tạo và của địa phương mình để lựa chọn, bổ sung thêm nội dung cần tuyên truyền, phổ biến; thường xuyên theo dõi nội dung hướng dẫn công tác tuyên truyền PBGDPL hàng tháng trên Trang thông tin điện tử www.stp.quangbinh.gov.vn

 

                                                                                                                                                       THANH TRA SỞ

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn