Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ sáu, 24/03/2023
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

Tập huấn về Giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó Biến đổi khí hậu trong trường học

13/03/2023
00:56:00
100

          Tại lớp tập huấn, 26 giáo viên nồng cốt đã được cung cấp các kiến thức liên quan về khung trường học an toàn và thuật ngữ cơ bản liên quan về thiên tai, bão và lũ lụt; giảng viên cũng đã hướng dẫn một số trò chơi, bài hát về phòng chống thiên tai cho học sinh của Câu lạc bộ do trẻ điều hành. Bên cạnh mục tiêu nâng cao nhận thức về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó Biến đổi khí hậu; bồi dưỡng kỹ năng lồng ghép truyền thông vào các hoạt động của nhà trường có sự tham gia của học sinh thì lớp tập huấn là cơ hội để giáo viên thực hành các hoạt động truyền thông dựa trên các tài liệu sẵn có của Tổ chức Cứu trợ trẻ em. Hoạt động này giúp công tác truyền thông cho học sinh được đẩy mạnh, trong đó chú trọng đến vai trò của học sinh trong việc truyền thông cho bạn bè cùng trang lứa trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ hay truyền thông dưới cờ.

Các thầy cô giáo nòng cốt huyện Bố Trạch đang tham gia trò chơi về giáo dục Giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Các thầy cô giáo nòng cốt huyện Bố Trạch đang tham gia trò chơi về giáo dục Giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

          Công tác giáo dục truyền thông về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó Biến đổi khí hậu sẽ được Ban quản lý dự án hướng dẫn triển khai và mở rộng trong 12 trường, hướng đến xây dựng một môi trường học tập và vui chơi mà nơi đó các em học sinh được đảm bảo an toàn từ gia đình đến trường học.

Học sinh Trường Tiểu học số 1 Quảng Châu thuyết trình về phương pháp ứng phó trước, trong và sau khi xảy ra bão, lũ lụt.

Lê Vũ Khánh Hòa

 

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn