Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ ba, 20/02/2024
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình tổ chức thành công Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2023 – 2024

12/01/2024
09:34:00
249

            Giáo dục STEM là một nhiệm vụ quan trọng góp phần đổi mới giáo dục phổ thông, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai vào dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông. Giáo dục STEM được thực hiện theo các hình thức dạy học: bài học STEM, hoạt động trải nghiệm STEM, hoạt động nghiên cứu khoa học trong học sinh trung học. Việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học cho học sinh và Cuộc thi Khoa học kỹ thuật góp phần tích cực trong việc đổi mới giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực học sinh. Đây cũng chính là những điểm cốt lõi của việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, là một giải pháp quan trọng trong thời gian trước mắt góp phần đổi mới chất lượng giáo phổ thông, góp phần thực hiện hiệu quả của dạy học liên môn, giáo dục theo phương pháp STEM, tăng cường rèn luyện khả năng tự học, tự nghiên cứu, phát huy sự sáng tạo của học sinh... 
          Xác định vai trò quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học trong việc chuyển từ dạy học theo định hướng nội dung sang dạy học theo định hướng năng lực, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình đã phát động sâu rộng công tác nghiên cứu KHKT trong toàn thể học sinh trung học trên địa bàn tỉnh và tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh hàng năm.
        Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2023 – 2024 được tổ chức từ ngày 10/01/2024 đến ngày 12/01/2024.  Tham gia Cuộc thi có 28 đơn vị trực thuộc và 8 phòng giáo dục và đào tạo với 79 dự án (30 dự án của các phòng GDĐT, 49 dự án của các đơn vị trực thuộc) thuộc các lĩnh vực :  Khoa học xã hội và hành vi: 28 dự án,  Vi sinh: 1 dự án,  Y sinh và khoa học sức khoẻ: 5 dự án,  Kỹ thuật môi trường: 5 dự án, Hóa sinh: 8 dự án, Hóa học: 8 dự án, Kỹ thuật cơ khí: 3 dự án, Hệ thống nhúng: 14 dự án, Năng lượng Vật lý: 3 dự án, Phần mềm hệ thống:34 dự án; Khoa học trái đất và môi trường: 1 dự án.

Các thí sinh trước giờ trả lời phỏng vấn của Ban Giám khảo

Ban Giám khảo phỏng vấn thí sinh dự thi tại các gian trưng bày sản phẩm

      Qua quá trình thẩm định của Hội đồng thẩm định, 79 dự án đều đủ điều kiện tham gia vòng thi tại gian trưng bày.
      Sau 03 ngày làm việc trực tiếp với các dự án được trưng bày, với sự cố gắng của các thí sinh, sự công tâm của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức, Cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học tỉnh Quảng Bình năm học 2023-2024 đã thành công tốt đẹp. Ban Tổ chức Cuộc thi đã chọn ra được 04 dự án xếp giải Nhất; 06 dự án xếp giải Nhì; 17 dự án xếp giải Ba và 20 dự án xếp giải Tư. Từ cuộc thi này, Sở sẽ chọn 02 dự án có điểm số cao nhất tiếp tục hoàn thiện để tham gia cuộc thi cấp quốc gia trong thời gian tới. 

      Một số hình ảnh tại buổi Tổng kết Cuộc thi.

      
 

Ông Hồ Giang Long, PGĐ Sở GDĐT Quảng Bình, Phó Ban Tổ chức, Trưởng Ban Giám khảo phát biểu tổng kêt Cuộc thi

Ông Hồ Giang Long, PGĐ Sở GDĐT Quảng Bình và ông Nguyễn Văn Sơn, PCT Hội khuyến học tỉnh trao giải cho các dự án đạt giải Nhất Cuộc thi

Ông Hồ Giang Long, PGĐ Sở GDĐT Quảng Bình và ông Nguyễn Văn Sơn, PCT Hội khuyến học tỉnh trao giải cho các dự án đạt giải Nhì Cuộc thi

Ông Nguyễn Tất Thiện, CT Công đoàn ngành GDĐT và ông Lê Thuỷ Thạch, Trưởng phòng GDTrH-TX, Sở GDĐT trao giải cho các dự án đạt giải Ba Cuộc thi

Ông Nguyễn Tất Thiện, CT Công đoàn ngành GDĐT và ông Lê Thuỷ Thạch, Trưởng phòng GDTrH-TX, Sở GDĐT trao giải cho các dự án đạt giải Tư Cuộc thi

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn