Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ hai, 03/10/2022
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 8 năm 2022

10/08/2022
07:53:00
137

          Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong tháng 8/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn số 1469/SGDĐT-TTr ngày 08/8/2022 hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện; tập trung vào một số nội dung sau:

          1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình và các quy định pháp luật về đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng và một số quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

          2. Tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, các văn bản của UBND tỉnh về công tác phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác; tuyên truyền về hiệu quả và lợi ích của việc tiêm vắc xin để khuyến khích và hướng dẫn người dân tích cực tham gia tiêm vắc xin để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

          3. Tuyên truyền phổ biến Luật Công an nhân dân năm 2018; Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

          4. Tuyên truyền phổ biến Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

          5. Tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, báo, tạp chí, bản tin các loại như Bản tin Tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật được các sở, ban, ngành, địa phương, trong đó có Sở Tư pháp cấp phát.

          6. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt văn bản hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục số 05/VBHN-BGDĐT ngày 06/7/2022 của Bộ GDĐT; các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, của Sở GDĐT đầu năm học 2022-2023...

          Ngoài các nội dung trọng tâm, định hướng tuyên truyền nói trên, Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn tại đơn vị, của ngành Giáo dục và của địa phương mình để lựa chọn, bổ sung thêm nội dung cần tuyên truyền, phổ biến.

 

                                                                                                                                                            THANH TRA SỞ

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn