Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ hai, 03/10/2022
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch Chuyển đổi số ngành Giáo dục

09/09/2022
07:56:00
93

          Ngày 08/8/2022, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình tổ chức phiên họp Ban Chỉ đạo do đồng chí Đặng Ngọc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số chủ trì. Tham dự phiên họp có đồng chí Mai Thị Liên Giang, Phó Giám đốc Sở, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc.

Toàn cảnh phiên họp Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Chuyển đổi số

          Với mục đích đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 675/KH-SGDĐT ngày 20/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Chuyển đổi số ngành Giáo dục Quảng Bình năm 2022 (KH675) trong 9 tháng đầu năm 2022 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Đình Hải, Phó Giám đốc Sở phát biểu một số nội dung liên quan đến Chuyển đổi số

Đồng chí Phan Thành, Chánh Văn phòng Sở báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chuyển đổi số

          Sau khi nghe Văn phòng Sở, đơn vị chủ trì Chuyển đổi số báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chuyển đổi số ngành Giáo dục Quảng Bình trong 9 tháng đầu năm 2022 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022; báo cáo thực hiện KH675 của các đơn vị thuộc Sở; ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo, các đại biểu dự họp, đồng chí Đặng Ngọc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:

Đồng chí Đặng Ngọc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số kết luận tại phiên họp

          1. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở; các phòng giáo dục và đào tạo; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

          2. Bám sát kế hoạch KH675 để xác định các nhiệm vụ cần triển khai ngay, xác định từng công việc cụ thể, lộ trình triển khai, thời gian hoàn thành, chú trọng lợi ích, thuận tiện và phục vụ người dân.

          3. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện Chuyển đổi số trong ngành Giáo dục; triển khai thực hiện chuyển đổi IPv4 sang IPv6 tại cơ quan Sở theo Kế hoạch số 1149/KH-SGDĐT ngày 24/6/2022; chỉ đạo, giám sát việc chuyển đổi IPv4 sang IPv6 trong toàn ngành Giáo dục.

          4. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng thông tin theo nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Rà soát, triển khai có hiệu quả các ứng dụng, phần mềm được trang bị phục vụ công tác quản lý, dạy học tại cơ quan Sở và các cơ sở giáo dục.

          5. Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo các nội dung liên quan đến Chuyển đổi số.

          6. Hoàn thành các mục tiêu đã đề ra tại KH675, đặc biệt chú trọng đến tỉ lệ người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công được đánh giá trên Cổng dịch vụ công đạt trên 85% đối với cấp Sở, trên 80% đối với cấp phòng GDĐT.

                                                                                                                                                                     Xuân Long - Phòng QLCL

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn