Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ hai, 03/10/2022
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 9 năm 2022

15/09/2022
10:26:00
41

          Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong tháng 9/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn số 1711/SGDĐT-TTr ngày 08/9/2022 hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện; tập trung vào một số nội dung sau:

          1. Tuyên truyền, phát động đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, học viên tham gia hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức. Thời gian cuộc thi bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2022 đến 24 giờ 00 phút ngày 30/10/2022. Thí sinh đăng ký dự thi đăng nhập qua địa chỉ http://timhieuphapluat.quangbinh.gov.vn, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp.

          2. Tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, học viên trong phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và tiêm vắc-xin phòng dịch trong tình hình mới.

          3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo, pháp luật về tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

          4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống thiên tai, thực hiện có hiệu quả công tác ứng phó thiên tai.

          5. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động PBGDPL; tăng cường các ứng dụng của mạng xã hội như: facebook, fanpage, zalo và tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, báo, tạp chí, bản tin các loại như Bản tin Tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật được các sở, ban, ngành, địa phương, trong đó có Sở Tư pháp đã cấp phát.

          6. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kịp thời các văn bản của Bộ GDĐT, của Sở GDĐT đầu năm học 2022-2023.

          Ngoài các nội dung trọng tâm, định hướng tuyên truyền nói trên, Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn tại đơn vị, của ngành Giáo dục và của địa phương mình để lựa chọn, bổ sung thêm nội dung cần tuyên truyền, phổ biến; thường xuyên theo dõi nội dung hướng dẫn công tác tuyên truyền PBGDPL hàng tháng trên Trang thông tin điện tử www.stp.quangbinh.gov.vn

 

                                                                                                                                                             THANH TRA SỞ

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn