Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ ba, 24/05/2022
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2021

24/08/2021
03:28:00
215

          Thực hiện Quyết định số 4979/KH-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2021; Kế hoạch số 1123/KH-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 110/BTC ngày 09/8/2021 của Ban Tổ chức cuộc thi về việc ban hành Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” tỉnh Quảng Bình năm 2021.

 

          Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được tổ chức nhằm:

         Tăng cường thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính và nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

           Nâng cao ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện Tiêu chí về Tuyên truyền cải cách hành chính trong Bộ Tiêu chí đánh giá công tác cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố trong cả nước, cải thiện kết quả điểm Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

          Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền cải cách hành chính.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Phần mềm cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính” tỉnh Quảng Bình (http://timhieucchc.quangbinh.gov.vn) và đối tượng dự thi là Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; học sinh, sinh viên, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

          Nội dung cuộc thi được tập trung vào các vấn đề liên quan đến công tác cải cách hành chính tại các cơ quan đơn vị.

          Thời gian tổ chức cuộc thi được chia thành 02 đợt:

           Đợt 1: Thi trong tháng 9/2021, trao giải trong tháng 10/2021.

           Đợt 2: Thi trong tháng 10/2021, trao giải trong tháng 11/2021./.

 

           Quyết định về thể lệ cuộc thi 

 

 

 

 

 

Lệ Hằng - chuyên viên VPS

 

 

 

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn