Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ hai, 03/10/2022
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

Trường THPT Hùng Vương tích cực đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong dạy và học, sẵn sàng tổ chức triển khai chương trình GDPT năm 2018

13/09/2022
04:20:00
41

          Trường THPT Hùng Vương được thành lập năm 1980, trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển đã có nhiều bước tiến trong nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, bồi dưỡng mũi nhọn, ngày càng cải thiện vị thế so với các đơn vị trong huyện. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và đào tạo, nhà trường đang tích cực chuẩn bị các điều kiện chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện Chương trình GDPT năm 2018.

          1. Công tác chỉ đạo, điều hành

          Nghị quyết số số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã xác định 7 quan điểm chỉ đạo, trong đó nhấn mạnh “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục-đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học”. Cùng với đó là các văn bản chỉ đạo thực hiện của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), UBND tỉnh, Sở GDĐT Quảng Bình được ban hành.

          Thực hiện quan điểm chỉ đạo của các cấp, lãnh đạo nhà trường xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên triển khai thực hiện nên đã xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện từ những năm học trước.

           2. Các điều kiện đảm bảo

          - Về cơ sở vật chất: Trường hiện có 2 dãy gồm 18 phòng học kiên cố đáp ứng triển khai dạy học. Phòng thực hành các môn Lý, Hóa, Sinh là 04 phòng; phòng thực hành Tin học là 02 phòng với 40 máy tính có kết nối internet; Các phòng học được lắp đặt màn hình LCD, mạng LAN và Wifi phủ sóng toàn khu vực trường; Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cơ bản đảm bảo cho việc triển khai Chương trình GDPT năm 2018 lớp 10 từ năm học 2022-2023.

           - Về nguồn lực

          + Đội ngũ GV: Năm học 2022-2023 biên chế giáo viên được giao của đơn vị là 58 người. Trong đó có 100% CBQL, GV đã hoàn thành chương trình BDTX và tập huấn Sách giáo khoa lớp 10.

          + Học sinh: Năm học 2022-2023 biên chế lớp được giao của đơn vị là 328 học sinh, nhà trường đã tuyển sinh đủ số lượng, học sinh được biên chế thành 8 lớp, mỗi lớp 41 học sinh.

          + Các nguồn lực khác: Sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong việc tăng trưởng cơ sở vật chất, hỗ trợ quỹ khuyến học và đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình của nhà trường; ngoài ra công trình 10 phòng học sắp khởi công xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã góp phần hỗ trợ nhà trường sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện Chương trình GDPT năm 2018.

            3. Những khó khăn, vướng mắc

          Là đơn vị đóng trên địa bàn vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, công tác huy động nguồn lực tăng trưởng cơ sở vật chất gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tại nhà trường còn thiếu phòng học bộ môn, các hạng mục công trình dạy học bộ môn Thể dục, Quốc phòng an ninh, thiếu nhà thi đấu đa năng để triển khai các hoạt động giáo dục,…

         Tuyển sinh đầu vào của trường thấp hơn so với các đơn vị trên địa bàn nên ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục nói chung, công tác mũi nhọn nói riêng.

          Đội ngũ nhà trường có nhiều biến động, hằng năm số giáo viên dôi dư phải thực hiện việc điều động tăng cường qua đơn vị khác, trong khi đó nhà trường nhiều năm liền thiếu 01 cán bộ quản lý. Việc chưa đáp ứng đủ nhu cầu, nguyện vọng của học sinh do việc thừa/thiếu cục bộ của đội ngũ giữa các môn học đang là rào cản trong việc trển khai thực hiện.

          4. Sẵn sàng triển khai Chương trình GDPT năm 2018 từ năm học 2022-2023

          Tuy còn gặp nhiều khó khăn trong công tác triển khai thực hiện Chương trình GDPT năm 2018, tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, BGH và sự vào cuộc của các tổ chức, nhà trường đã sẵn sàng các điều kiện cho triển khai thực hiện, cụ thể:

          Tích cực đổi mới, sáng tạo trong dạy và học: Từ năm học 2021-2022, nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động chuyên môn để chuẩn bị cho việc triển khai Chương trình GDPT năm 2018, trong đó chú trọng đầu tư công tác đổi mới, sáng tạo trong dạy và học. Việc sinh hoạt cụm chuyên môn, trao đổi chuyên môn giữa các bộ môn, giữa các trường trên địa bàn huyện tích cực được triển khai.

Thực hiện chuyên đề tiết dạy sáng tạo cụm chuyên môn Vật lí

          Với kết quả đã triển khai thực hiện được, nhà trường có 09 cán bộ, GV được công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, có 02 đoàn viên được Công đoàn ngành tặng giấy khen chuyên đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

          - Công tác bồi dưỡng giáo viên và phân công giảng dạy: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở GDĐT, nhà trường đã cử CBQL và GV tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, trong đó 100% CBQL và GV đã hoàn thành chương trình BDTX theo quy định, trong đó có các modul liên quan đến việc thực hiện Chương trình GDPT năm 2018. Ngoài ra, nhà trường đã cử GV tham gia đào tạo sau đại học, bồi dưỡng dạy học Tiếng Anh, tập huấn nâng cao kỹ năng lồng ghép giới trong quản lý giáo dục học sinh cho GVCN lớp 10, tập huấn sử dụng ngôn ngữ lập trình Python trong dạy học Tin học 10…

          - Trên cơ sở tình hình thực tế và căn cứ năng lực đội ngũ, nhà trường đã phân công đội ngũ GV có năng lực đảm nhiệm nhiệm vụ giảng dạy các môn học lớp 10.

          - Công tác xây dựng Kế hoạch lựa chọn phương án dạy học: Thực hiện Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông, Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 của Bộ GDĐT về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung trong Chương trình GDPT ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT, Công văn số 985/SGDĐT-TrHTX ngày 30/5/2022 của Sở GDĐT về việc xây dựng các tổ hợp môn học và cụm chuyên đề học tập lựa chọn để thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 10 năm học 2022-2023, Công văn số 1209/SGDĐT-TrHTX ngày 06/7/2022 của Sở GDĐT Quảng Bình về việc triển khai thực hiện chương trình GDTrH năm học 2022-2023… Nhà trường đã ban hành kế hoạch lựa chọn phương án dạy học, xây dựng các tổ hợp môn học lựa chọn và cụm chuyên đề dạy học, cụ thể:

TT

Mã tổ hợp

Tổ hợp môn lựa chọn

Số lớp dự kiến

Số lượng học sinh tối đa

Chuyên đề học tập

Phương án xét xếp lớp

(theo thứ tự ưu tiên)

1

TH1

(A,B,D)

Vật lí; Hóa học; Sinh học; Tin học

1

41

Toán; Vật lí; Hóa học

Điểm trúng tuyển vào lớp 10, điểm thi môn Toán, điểm TB môn Toán lớp 9

2

TH2

(A,B,D)

Vật lí; Hóa học; Sinh học; Tin học

2

82

Ngữ văn; Hóa học; Sinh học

Điểm trúng tuyển vào lớp 10, điểm thi môn Toán, điểm TB môn Toán lớp 9

3

TH3

(C,B,D)

Hóa học; Sinh học; Địa lí; Công nghệ NN

1

41

Toán; Ngữ văn; Sinh học

Điểm trúng tuyển vào lớp 10, điểm thi môn Văn, điểm TB môn Văn lớp 9

4

TH4

(C,D)

Hóa học; Địa lí; GDKT&PL; Công nghệ NN

2

82

Ngữ văn; Lịch sử; CNNN

Điểm trúng tuyển vào lớp 10, điểm thi môn Văn, điểm TB môn Văn lớp 9

5

TH5

(C,D)

Vật lí; Địa lí; Tin học; Công nghệ CN

2

82

Toán; Ngữ văn; Tin học

Điểm trúng tuyển vào lớp 10, điểm thi môn Văn, điểm TB môn Văn lớp 9

          - Công tác tư vấn, truyền thông: Thông qua trang thông tin điện tử và các kênh mạng xã hội khác, nhà trường đã thực hiện việc truyền thông công tác đổi mới GDĐT, đồng thời định hướng dự luận trong việc lựa chọn phương án dạy học của nhà trường. Sau khi có kết quả tuyển sinh, trên cơ sở phương án đã được xây dựng, nhà trường đã tiến hành họp phụ huynh và học sinh khối 10 để tư vấn, hướng dẫn học sinh đăng ký tổ hợp trên cơ sở năng lực cá nhân và điều kiên đáp ứng của nhà trường. Đến nay, cơ bản nhà trường đã hoàn thành việc xếp lớp và đã tạo ra được sự đồng thuận cao trong học sinh và phụ huynh.

Học sinh tập trung nghe tư vấn và nghe phổ biến quy chế

          - Công tác xây dựng Kế hoạch năm học: Trên cơ sở kết quả triển khai từ năm học 2021-2022 và bám sát các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT, nhà trường đã chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn và cá nhân triển khai xây dựng Kế hoạch năm học theo hướng dẫn tại Công văn số 1196/SGDĐT-TrHTX ngày 05/7/2022 của Sở GDĐT Quảng Bình về việc Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch giáo dục.

Sẵn sàng cung ứng SGK và tài liệu học tập cho học sinh

          Từ những sự chuẩn bị trên, trường THPT Hùng Vương đã sẵn sàng cho việc triển khai Chương trình GDPT năm 2018 từ năm học 2022-2023. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đã đề ra.

                                                                                                          Nguyễn Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng trường THPT Hùng Vương

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn