Banner-top

Hiển thị menu

Search Article

Giới thiệu sở

PEMIS - V.EMIS

Tài nguyên - Biểu mẫu

Tổ chức

Hiển thị danh sách thể loại

Lịch công tác tuần 20 năm 2020 (Từ ngày 11/5/2020 - 17/5/2020)

Ngày 17/05/2020 03:21:00

Thứ, ngày

Buổi

Nội dung

Thứ Hai

11/5

Sáng

- 8h00: Họp Lãnh đạo Sở bàn về kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh các đơn vị trực thuộc tại Hội trường II (CVP, Trưởng phòng KHTC, TCCB, KTKĐCLGD, GDTrH, GDCNTX tham dự)

Chiều

- 14h30: Đ/c Giám đốc Sở làm việc với cốt cán Trường THPT Hùng Vương tại Trường THPT Hùng Vương (TP TCCB tham dự)

- 14h30: Đ/c Long-PGĐ chủ trì họp thống nhất cách thức, nội dung chỉnh sửa tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 tại Hội trường II (Mời đ/c Giang-PGĐ; Phòng GDTH, TP GDTrH, đ/c Sự tham dự)

16h00: Đ/c Giám đốc Sở làm việc với cốt cán Trường THPT Lương Thế Vinh tại Trường THPT Lương Thế Vinh (TP TCCB tham dự)

- Khảo sát sơ bộ tại một số trường trên địa bàn huyện Lệ Thủy (Đ/c Tuấn-PGĐ và theo QĐ)

Thứ Ba

12/5

Sáng

- 8h00: Khảo sát chính thức Trường TH Quảng Phong, BĐ - cả ngày (Đ/c Tuấn-PGĐ và theo QĐ)

- 8h15: Đ/c Giám đốc Sở làm việc với cốt cán Trường THPT Trần Phú tại Trường THPT Trần Phú (TP TCCB tham dự)

- 9h00: Đ/c Giám đốc Sở làm việc với cốt cán Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tại Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP TCCB tham dự)

- 10h00: Đ/c Giám đốc Sở làm việc với cốt cán Trường THPT Quang Trung tại Trường THPT Quang Trung (TP TCCB tham dự)

- Duyệt quyết toán ngân sách các đơn vị trực thuộc tại Phòng KHTC đến hết tuần

Chiều

15h00: Đ/c Giám đốc Sở làm việc với cốt cán Trường THPT Hoàng Hoa Thám tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP TCCB tham dự)

Thứ Tư

13/5

Sáng

- 9h00: Đ/c Giám đốc Sở, đ/c Tuấn-PGĐ làm việc với xã Tân Hóa, MH về xây dựng Nông thôn mới

Chiều

- 14h00: Đ/c Giám đốc Sở làm việc với cốt cán Trường THPT Minh Hóa tại Trường THPT Minh Hóa (TP TCCB tham dự)

Thứ Năm

14/5

Sáng

- 9h30: Đ/c Giám đốc Sở làm việc với cốt cán Trường THCS&THPT Bắc Sơn tại Trường THCS&THPT Bắc Sơn (TP TCCB tham dự)

- Khảo sát sơ bộ tại một số trường trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đến ngày 15/5/2020 (Đ/c Tuấn-PGĐ và theo QĐ)

Chiều

 

Thứ Sáu

15/5

Sáng

- 8h30: Đ/c Long-PGĐ họp Ban biên soạn tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 tại Hội trường II

Chiều

 

Thứ Bảy

16/5

Sáng

 

Chiều

 

Chủ nhật

17/5

Sáng

 

Chiều

 

[Trở về]

Học và làm theo bác - RIGHT CONTENT

Cổng thông tin chính phủ - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin bộ Giáo dục - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin điện tử Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Điểm báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Công báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Xã hội học tập - BANNER-RIGHT

Tạp chí giáo dục - BANNER-RIGHT

LIÊN KẾT WEBSITE