Banner-top

Hiển thị menu

Search Article

Giới thiệu sở

PEMIS - V.EMIS

Tài nguyên - Biểu mẫu

Tổ chức

Hiển thị danh sách thể loại

Thông báo Quy chế và Nội quy kỳ xét tuyển viên chức năm 2020

Ngày 17/05/2020 03:31:00
Chi tiết xem tại các file đính kèm:

1. Quy chế Tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020: Xem tại đây

2. Nội quy Kỳ xét tuyển viên chức năm 2020: Xem tại đây.

[Trở về]

Học và làm theo bác - RIGHT CONTENT

Cổng thông tin chính phủ - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin bộ Giáo dục - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin điện tử Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Điểm báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Công báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Xã hội học tập - BANNER-RIGHT

Tạp chí giáo dục - BANNER-RIGHT

LIÊN KẾT WEBSITE