Banner-top

Hiển thị menu

Search Article

Giới thiệu sở

PEMIS - V.EMIS

Tài nguyên - Biểu mẫu

Tổ chức

Hiển thị danh sách thể loại

Lịch công tác tuần 21 năm 2020 (Từ ngày 18/5/2020 - 24/5/2020)

Ngày 20/05/2020 03:33:00

Thứ, ngày

Buổi

Nội dung

Thứ Hai

18/5

Sáng

- Đ/c Long-PGĐ tham dự Hội thảo “Tập huấn triển khai thực hiện quy chế bồi dưỡng thường xuyên và cơ chế phối hợp các bên liên quan trong bồi dưỡng thường xuyên” tại Đà Nẵng đến ngày 19/5/2020 (Tp: Theo QĐ)

- Khảo sát sơ bộ tại một số trường trên địa bàn huyện Bố Trạch, Tp Đồng Hới - cả ngày (Đ/c Tuấn-PGĐ và theo QĐ)

Chiều

 

Thứ Ba

19/5

Sáng

- 9h30: Họp Hội đồng tuyển dụng tại Hội trường II (Mời Ban Giám sát dự)

- Khảo sát sơ bộ tại một số trường trên địa bàn huyện Tuyên Hóa - cả ngày (Đ/c Tuấn-PGĐ và theo QĐ)

- Duyệt quyết toán ngân sách các đơn vị trực thuộc tại Phòng KHTC đến hết tuần

Chiều

 

Thứ Tư

20/5

Sáng

- 8h00: Khảo sát chính thức Trường TH&THCS Quảng Thủy, BĐ - cả ngày (Đ/c Tuấn-PGĐ và theo QĐ)

Chiều

 

Thứ Năm

21/5

Sáng

- 8h00: Khảo sát chính thức Trường TH Trung Trạch, BT - cả ngày (Đ/c Tuấn-PGĐ và theo QĐ)

Chiều

 

Thứ Sáu

22/5

Sáng

- 8h00: Lãnh đạo Sở họp nghe báo cáo về tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 đã chỉnh sửa tại Hội trường II (Tp: Phòng GDTH, đ/c Sự dự họp và chuẩn bị báo cáo)

- 8h00: Khảo sát chính thức Trường TH Quảng ThạchQT - cả ngày (Đ/c Tuấn-PGĐ và theo QĐ)

Chiều

 

Thứ Bảy

23/5

Sáng

 

Chiều

- 15h00: Hội đồng tuyển dụng làm việc tại Trường THPT Phan Đình Phùng

Chủ nhật

24/5

Sáng

- 7h00: Kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức tại Trường THPT Phan Đình Phùng (Hội đồng tuyển dụng, Ban Giám sát)

Chiều

- 15h30: Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở (phiên trù bị) tại Hội trường tầng 3 (Tp: toàn thể đảng viên cơ quan Sở)

 

[Trở về]

Học và làm theo bác - RIGHT CONTENT

Cổng thông tin chính phủ - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin bộ Giáo dục - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin điện tử Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Điểm báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Công báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Xã hội học tập - BANNER-RIGHT

Tạp chí giáo dục - BANNER-RIGHT

LIÊN KẾT WEBSITE