Banner-top

Hiển thị menu

Search Article

Giới thiệu sở

PEMIS - V.EMIS

Tài nguyên - Biểu mẫu

Tổ chức

Hiển thị danh sách thể loại

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình tổ chức Hội nghị công tác tổ chức coi thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Ngày 03/07/2021 08:26:00

          Sáng ngày 02/7/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức coi thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Thành phần tham dự Hội nghị gồm các đồng chí là Lãnh đạo Hội đồng thi; Lãnh đạo, Ủy viên, Thư ký Ban Coi thi; Trưởng Điểm thi, Chánh Thanh tra Sở; Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh; Giám đốc Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề các huyện, thị xã, thành phố; Đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Hồ Giang Long, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng ban Coi thi chủ trì Hội nghị.

 

Đồng chí Hồ Giang Long - Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Hội nghị

 

          Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Giang Nam, Trưởng phòng Quản lý chất lượng  phổ biến Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đặc biệt tập trung vào hướng dẫn công tác tổ chức coi thi, quán triệt vai trò trách nhiệm của từng vị trí trong công tác tổ chức thi, nhấn mạnh một số lỗi mà cán bộ coi thi hay gặp trong các Kỳ thi trước như hướng dẫn học sinh chưa cụ thể nên để học sinh điền chưa đầy đủ thông tin theo quy định (số báo danh, mã đề...), cán bộ coi thi đánh số báo danh, phát đề chưa đúng hướng dẫn, chưa ký tên vào bài làm....

 

Đồng chí Nguyễn Giang Nam - Trưởng phòng Quản lý chất lượng hướng dẫn công tác tổ chức coi thi

 

          Cũng tại Hội nghị các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ coi thi như: Phương án bốc thăm phòng coi thi, bốc thăm đánh số báo danh, bốc thắm cách phát đề, cách xếp bài thi, công tác bảo quản đề thi, bảo quản bài thi, niêm phong túi chứa bài thi; việc phòng chống sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong thi; phương án sử dụng phòng thi dự phòng...được các đại biểu thảo luận thống nhất để thực hiện đúng Quy chế thi.

          Kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Giang Long đã lưu ý việc xử lý các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thi, yêu cầu các cá nhân tham gia làm công tác thi phải nghiên cứu kỹ các tài liệu, văn bản quy định để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, đảm bảo đúng Quy chế; các Trưởng Điểm thi thực hiện nghiêm túc việc quán triệt Quy chế thi cho cán bộ coi thi và thí sinh trước kỳ thi, phối hợp chặt chẽ với trường nơi đặt Điểm thi và các cơ quan liên quan để chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ thi; tổ chức thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19 và cập nhật báo cáo về Sở hằng ngày đúng quy định./. 

 

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

[Trang chủ]

Học và làm theo bác - RIGHT CONTENT

Cổng thông tin chính phủ - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin bộ Giáo dục - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin điện tử Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Điểm báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Công báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Xã hội học tập - BANNER-RIGHT

Tạp chí giáo dục - BANNER-RIGHT

LIÊN KẾT WEBSITE