Banner-top

Hiển thị menu

Search Article

Giới thiệu sở

PEMIS - V.EMIS

Tài nguyên - Biểu mẫu

Tổ chức

Hiển thị danh sách thể loại

Thông tư Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Ngày 05/02/2020 02:44:00
Số / Ký hiệu: 06/2019/TT-BGDĐT
Ngày ký: 12/04/2019
Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Trích yếu nội dung: Thông tư Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
Lĩnh vực: Quy định mối quan hệ
Cơ quan ban hành: Bộ GD&ĐT
Phân loại: Thông tư
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

Trên cơ sở Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị, trường học quy định Quy tắc ứng xử cho phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị.

Chi tiết xem trong tệp đính kèm

[Trang chủ]

Học và làm theo bác - RIGHT CONTENT

Cổng thông tin chính phủ - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin bộ Giáo dục - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin điện tử Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Điểm báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Công báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Xã hội học tập - BANNER-RIGHT

Tạp chí giáo dục - BANNER-RIGHT

LIÊN KẾT WEBSITE