Kỳ thi học sinh giỏi lớp 11 và chọn đội dự tuyển học sinh giỏi quốc gia

Nội dung chi tiết Xem tại đây

Banner-top

Hiển thị menu

Search Article

Giới thiệu sở

PEMIS - V.EMIS

Tài nguyên - Biểu mẫu

Tổ chức

Hiển thị danh sách thể loại

Phòng Giáo dục Tiểu học

Ngày 24/03/2020 01:34:00
Địa chỉ
Số 187, đường  Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Email
gdth@quangbinh.edu.vn 
Điện thoại
0232.3820472
Trưởng phòng
TRẦN QUỐC THẮNG
Chuyên môn
Thạc sĩ QLGD
Phụ trách
Phụ trách chung tất cả công tác của phòng GDTH; xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển GDTH, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm học hàng năm đối với cấp Tiểu học; Quản lý nội dung, chương trình, kế hoạch giáo dục; quản lý và tham gia các Đề án, Dự án, chương trình liên quan đến GDTH; Theo dõi chế độ chính sách, bồi dưỡng đội ngũ CBQL, GV; Công tác thi đua, khen thưởng về lĩnh vực GDTH;Phụ trách địa bàn: Đồng Hới, Bố Trạch.
Điện thoại
0913.376.562
Email
tranquocthang@quangbinh.edu.vn
 
 
Phó Trưởng phòng
LÊ THỊ MỸ THU
Chuyên môn
 
Phụ trách
Thực hiện các nhiệm vụ: Trường chuẩn quốc gia, xã hội hóa giáo dục và dạy học 2 buổi/ngày; Tham gia về chuyên môn các Dự án Vnen, Plan;+ Hội thi của CBQL, GV và học sinh; Chỉ đạo dạy học các môn Tiếng Việt, Lịch sử - Địa lý. Phụ trách địa bàn: Lệ Thủy, Quảng Ninh.
Điện thoại
0913596089
Email
ltmthu@quangbinh.edu.vn
 
 
 
Chuyên viên
NGUYỄN TIẾN DOANH
Chuyên môn
 
Phụ trách
Công tác PCGDTH, Giáo dục dân tộc, công tác tuyển sinh vào lớp 1; Công tác thư viện, thiết bị; Công tác hoạt động ngoài giờ lên lớp; Giáo dục thể chất; Tham gia về chuyên môn liên quan đến giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích, phòng chống thiên tai; Công tác an ninh trường học, giao thông, tệ nạn xã hội; Công tác kiểm định chất lượng GDTH; Chỉ đạo dạy học môn TN-XH, Khoa học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục; Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; đưa thông tin của phòng lên Website của Sở; Phụ trách địa bàn Tuyên Hóa, Minh Hóa.
Điện thoại
0948.257.537
Email
ntdoanh@quangbinh.edu.vn
 
 
 
 
 
Chuyên viên
NGUYỄN THỊ ÁI LIÊN
Chuyên môn
 
Phụ trách
Công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm; Công tác HS khuyết tật; Ytế trường học; Giáo dục môi trường; Giáo dục pháp luật; Hội chữ thập đỏ; Công tác chuẩn bị, tổ chức kiểm tra, thanh tra cơ sở;  Theo dõi các loại học bổng do các tổ chức xã hội tài trợ; Tham gia hướng dẫn, chỉ đạo Dự án Ngoại ngữ; Chỉ đạo dạy học môn Ngoại ngữ, Đạo đức; Phụ trách địa bàn Quảng Trạch, Ba Đồn.

 

Điện thoại
0916502786
Email
ntalien@quangbinh.edu.vn

 

[Trang chủ]

Học và làm theo bác - RIGHT CONTENT

Cổng thông tin chính phủ - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin bộ Giáo dục - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin điện tử Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Điểm báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Công báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Xã hội học tập - BANNER-RIGHT

Tạp chí giáo dục - BANNER-RIGHT

LIÊN KẾT WEBSITE