Kỳ thi học sinh giỏi lớp 11 và chọn đội dự tuyển học sinh giỏi quốc gia

Nội dung chi tiết Xem tại đây

Banner-top

Hiển thị menu

Search Article

Giới thiệu sở

PEMIS - V.EMIS

Tài nguyên - Biểu mẫu

Tổ chức

Hiển thị danh sách thể loại

THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp

Ngày 24/03/2020 01:48:00
Địa chỉ
TDP10, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại
0232 (3) 824.879
Fax
0232 (3) 825.274
Email
thpt_chuyenqb@quangbinh.edu.vn
Website
http://chuyen-qb.com
Hiệu trưởng
HOÀNG THANH CẢNH
Chuyên môn
Thạc sĩ Quản lý
Phụ trách
Phụ trách chung, chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của nhà trường, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
- Công tác chính trị và tư tưởng; kế hoạch; chức và cán bộ; tài vụ, tài sản; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; thanh tra, kiểm tra; đánh giá, xếp loại CBQL, nhân viên trường học; xã hội hóa giáo dục; khuyến học, khuyến tài;
- Chủ trì Đề án Phát triển trường THPT Chuyên Quảng Bình giai đoạn 2011-2020;
- Chủ tài khoản nhà trường và chủ đầu tư các dự án về xây dựng CSVC, trang thiết bị dạy học theo thẩm quyền;
- Chủ tịch Hội đồng trường, Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật, Hội đồng Chủ nhiệm, Hội đồng Khoa học, Hội đồng tuyển sinh và các Hội đồng khác theo quy định của điều lệ nhà trường, quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên và pháp luật của nhà nước;
Điện thoại
0912075577
Email
hoangthanhcanh@chuyen-qb.com

Phó Hiệu trưởng
NGUYỄN MINH TUẤN
Chuyên môn
Thạc sĩ Toán
Phụ trách
- Công tác chuyên môn; Hoạt động dạy và học trên lớp của giáo viên và học sinh; dạy thêm, học thêm;
- Công tác nghiên cứu khoa học của giáo viên và tập dượt nghiên cứu khoa học của học sinh;
- Công tác giáo vụ: Thời khóa biểu, quản lý học bạ và các loại sổ sách liên quan đến chuyên môn của nhà trường; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên;
- Công tác an ninh trật tự, an toàn trường học; Chỉ đạo công tác Đoàn thanh niên trường học;
- Phụ trách công tác Khuyến học, khuyến tài, học bổng của học sinh;
- Thường trực Ban quản lý ký túc xá;
- Chủ tài khoản ủy quyền của trường;
- Tham gia Hội đồng trường, Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật, Hội đồng Khoa học và các Hội đồng khác theo quy định của điều lệ nhà trường, quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT Chuyên, pháp luật của nhà nước và Quyết định của Hiệu trưởng;
Điện thoại
0983335399
Email
nguyenminhtuan@chuyen-qb.com

Phó Hiệu trưởng
NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG
Chuyên môn
ĐHSP tiếng Anh, Thạc sĩ QLGD
Phụ trách
- Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;
- Các hoạt động giáo dục văn thể mỹ, giáo dục pháp luật…
- Chỉ đạo công tác thống kê, báo cáo;
- Phụ trách hoạt động Thư viện: Trực tiếp chỉ đạo hoạt động và tập trung xây dựng thư viện Xuất sắc;
- Trực tiếp chỉ đạo phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; quản lý, sử dụng và tu sửa CSVC, trang thiết bị dạy học; Y tế trường học và công tác Bảo hiểm cho học sinh;
- Trưởng ban Lao động, vệ sinh;
- Phối hợp, chỉ đạo họat động tổ chức Công đoàn;
- Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động nhà trường khi được Hiệu trưởng ủy quyền;
- Tham gia Hội đồng trường, Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật, Hội đồng Khoa học và các Hội đồng khác theo quy định của điều lệ nhà trường, quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên, pháp luật của nhà nước và Quyết định của Hiệu trưởng;
Điện thoại
0905072656
Email
nguyenthithuyhong@chuyen-qb.com

Phó Hiệu trưởng
DƯƠNG THỊ HOÀI THU
Chuyên môn
Thạc sĩ QLGD
Phụ trách
- Công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, đánh giá cơ sở giáo dục; Hướng nghiệp - Dạy nghề phổ thông cho học sinh; Nghiên cứu khoa học của giáo viên và làm quen với nghiên cứu khoa học của học sinh; Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ, giáo viên;
- Tham mưu công tác đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp;
- Trực tiếp chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia;
- Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học;
- Phụ trách Công tác thiết bị dạy học; trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động các phòng học bộ môn Lý, Hóa, Sinh, Anh; Hoạt động Công nghệ thông tin: Trực tiếp chỉ đạo xây dựng phòng học Tin học và Website của trường;
- Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động nhà trường khi được Hiệu trưởng ủy quyền;
- Tham gia Hội đồng trường, Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật, Hội đồng Khoa học và các Hội đồng khác theo quy định của điều lệ nhà trường, quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT Chuyên, pháp luật của nhà nước và Quyết định của Hiệu trưởng;
Điện thoại
0915133575
Email
duongthihoaithu@chuyen-qb.com

 

[Trang chủ]

Bài viết liên quan

Học và làm theo bác - RIGHT CONTENT

Cổng thông tin chính phủ - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin bộ Giáo dục - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin điện tử Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Điểm báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Công báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Xã hội học tập - BANNER-RIGHT

Tạp chí giáo dục - BANNER-RIGHT

LIÊN KẾT WEBSITE