Banner-top

Hiển thị menu

Search Article

Giới thiệu sở

PEMIS - V.EMIS

Tài nguyên - Biểu mẫu

Tổ chức

Hiển thị danh sách thể loại

THPT Ngô Quyền

Ngày 24/03/2020 02:02:00
Địa chỉ
Tiểu khu 2 - Thị trấn Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình
Email
thptbc_botrach@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
0523.863.090 - 0523.863.372
Website
http://thpt-so5botrach-qb.edu.vn/
Hiệu trưởng
NGUYỄN VĂN THÁI
Chuyên môn
ĐHSP Toán
Phụ trách
Phụ trách chung
Điện thoại
0912.335.966
Email
vanthai59@quangbinh.edu.vn

Phó Hiệu trưởng
NGUYỄN VĂN NHẪN
Chuyên môn
ĐHSP Lịch sử
Phụ trách
Phụ trách Ngoài giờ lên lớp
Điện thoại
0982.863967, 052.3863966
Email
nguyennhan77@quangbinh.edu.vn

Phó Hiệu trưởng
LÊ THỊ THU HÀ
Chuyên môn
ĐHSP Tiếng Anh, Thạc sĩ QLGD
Phụ trách
Phụ trách chuyên môn
Điện thoại
0913084353
Email
lethithuha76@quangbinh.edu.vn

[Trang chủ]

Bài viết liên quan

Học và làm theo bác - RIGHT CONTENT

Cổng thông tin chính phủ - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin bộ Giáo dục - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin điện tử Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Điểm báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Công báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Xã hội học tập - BANNER-RIGHT

Tạp chí giáo dục - BANNER-RIGHT

LIÊN KẾT WEBSITE