Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ ba, 20/02/2024
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

Lịch tiếp công dân thường xuyên tuần 13 năm 2023

17/03/2023
09:30:00
103

 

Thứ

Ngày

Công việc

Người thực hiện

Hai

20/3

- Trực, tiếp công dân thường xuyên

- Đ/c Tuần

Ba

21/3

- Trực, tiếp công dân thường xuyên

- Đ/c Vũ

22/03

- Trực, tiếp công dân thường xuyên

- Đ/c Vũ

Năm

23/03

- Trực, tiếp công dân thường xuyên

- Đ/c Phương

Sáu

24/03

- Trực, tiếp công dân thường xuyên

- Đ/c Tuần

 

 

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn