Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ hai, 03/10/2022
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

Ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình triển khai “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số”

12/08/2022
06:36:00
159

          Ngày 09 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch số 1414/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” để triển khai thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

          Mục tiêu của Kế hoạch nhằm áp dụng tiến bộ công nghệ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong dạy và học, nâng cao chất lượng và cơ hội tiếp cận giáo dục, hiệu quả quản lý giáo dục; xây dựng nền giáo dục mở thích ứng trên nền tảng số, góp phần phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, góp phần hoàn thành các mục tiêu chuyển đổi số thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo (GDĐT) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

          Theo đó, đến năm 2025, ngành GDĐT Quảng Bình sẽ đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, điều hành dựa trên công nghệ và dữ liệu, phương thức tổ chức giáo dục, đưa dạy và học trên môi trường số trở thành hoạt động giáo dục thiết yếu, hàng ngày đối với mỗi nhà giáo, mỗi người học (90% học sinh được tiếp cận giáo dục trực tuyến, 100% sinh viên và 100% giáo viên, giảng viên có đủ điều kiện tham gia có hiệu quả các hoạt động dạy và học trực tuyến; có 30% cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục đại học có phòng học tương tác thông minh hoặc phòng thí nghiệm, thực hành hiện đại; giáo dục đại học cung cấp tối thiểu 50% chương trình đào tạo (cấp bằng) bằng hình thức từ xa, trực tuyến; nội dung chương trình giáo dục phổ thông được triển khai dưới hình thức trực tuyến đạt trung bình 5% ở bậc tiểu học, 10% ở bậc trung học; lớp học trực tuyến trong các cơ sở giáo dục đại học đạt trung bình 20%; có 100% cơ sở giáo dục áp dụng hệ thống quản trị nhà trường dựa trên dữ liệu và công nghệ số). Hệ thống thông tin quản lý toàn ngành giáo dục được thiết lập và vận hành hiệu quả (Cơ sở dữ liệu toàn ngành được triển khai đầy đủ thông tin cơ bản; tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, đại học triển khai có hiệu quả cơ sở dữ liệu toàn ngành, cung cấp thông tin quản lý đầy đủ, tin cậy và kịp thời và chia sẻ hiệu quả với các cơ sở dữ liệu quốc gia); các cơ quan quản lý giáo dục được vận hành chủ yếu dựa trên dữ liệu và công nghệ số, trong đó 90% hồ sơ công việc tại cấp sở, 80% hồ sơ công việc tại cấp phòng được giao dịch và giải quyết trên môi trường số. Các thủ tục hành chính đủ điều kiện sẽ được triển khai dịch vụ công trực tuyến nhằm hỗ trợ người học và người dân thuận lợi nhất. Hướng đến năm 2030, ngành GDĐT sẽ đưa tất cả thành tố của hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn vào môi trường số.

          Phấn đấu đến năm 2030 xây dựng nền tảng dạy và học trực tuyến của tỉnh tích hợp kho học liệu số hỗ trợ 100% người học và nhà giáo tham gia có hiệu quả các hoạt động giáo dục trực tuyến; đáp ứng yêu cầu về tài liệu học tập cho toàn bộ chương trình giáo dục phổ thông; 100% nguồn lực giáo dục, chương trình giáo dục và đối tượng giáo dục trong hệ thống giáo dục của tỉnh được quản lý trên môi trường số, kết nối thông suốt toàn ngành và liên thông với các cơ sở dữ liệu, thông tin quốc gia.

          Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch đã đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, cụ thể gồm: Tăng cường các điều kiện đảm bảo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong GDĐT; Phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số hoạt động dạy, học, kiểm tra, đánh giá và nghiên cứu khoa học; Triển khai đồng bộ hệ thống thông tin quản lý và cơ sở dữ liệu ngành giáo dục; Tuyên truyền nâng cao nhận thức; đào tạo, bồi dưỡng năng lực số cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên và người học; Huy động các nguồn lực tham gia ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong GDĐT; Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số và tăng cường giám sát, đánh giá việc thực hiện cơ chế, chính sách. Ngoài ra, trong Kế hoạch đã ban hành 15 đề án, dự án trọng tâm với tổng kinh phí dự kiến khoảng 440 tỷ đồng.

          UBND tỉnh Quảng Bình phân công nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch cho các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương, các cơ sở giáo dục; giao Sở GDĐT chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì chỉ đạo các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, phát triển các nền tảng, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực GDĐT; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghệ thông tin trong tỉnh nghiên cứu, phát triển hạ tầng số quốc gia, hạ tầng Internet đảm bảo triển khai tốt các hoạt động chuyển đổi số trong ngành Giáo dục; đảm bảo kết nối Internet tới tất cả các cơ sở giáo dục (bao gồm các điểm trường, các thôn bản dân cư vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới…); có chính sách ưu đãi về dịch vụ Internet và dịch vụ công nghệ thông tin đối với người học, đội ngũ nhà giáo và các cơ sở giáo dục; hướng dẫn, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin các hệ thống số hoá, ưu tiên sử dụng các mô hình dịch vụ trên nền tảng đám mây; đăng ký và cấp chữ ký số cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong các cơ sở giáo dục. Chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan ưu tiên nguồn lực, lồng ghép các các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch được phân công chủ trì thuộc lĩnh vực ứng dụng CNTT và chuyển đổi số của tỉnh để triển khai đối với ngành GDĐT.

          Để việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số GDĐT Quảng Bình có sự chuyển biến rõ rệt và đạt hiệu quả cao, cần có sự vào cuộc các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghệ thông tin, các tổ chức, các mạnh thường quân… tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, nguồn lực…; sự ủng hộ, đồng tình của nhân dân; sự quyết tâm của học sinh, học viên, sinh viên và đội ngũ trong toàn ngành./.

Đinh Ngọc Hà

P.TP Quản lý chất lượng- Sở GDĐT

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn