Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ hai, 03/10/2022
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

Tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật

23/09/2022
01:25:00
32

          Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022, vào ngày 16/9/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản luật và bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật.

          Tham dự Hội nghị gồm 89 người, trong đó: 01 Phó Giám đốc Sở; quản lý lớp 02 người (Thanh tra Sở); 04 báo cáo viên; các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT 66 người (mỗi đơn vị 02 người gồm 01 Lãnh đạo kiêm nhiệm công tác Pháp chế và 01 giáo viên dạy môn Giáo dục công dân); Phòng GDĐT 08 người (mỗi đơn vị 01 người phụ trách công tác pháp chế); Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 08 người (đại diện Lãnh đạo trung tâm).

          Nội dung Hội nghị: Giới thiệu, phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới được ban hành trong năm 2021, 2022 (Luật Biên phòng Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022; Luật Cảnh sát cơ động và Luật Thi đua, khen thưởng (được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3 năm 2022); Văn bản hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (ban hành ngày 06/7/2022). Tập huấn kỹ năng sử dụng các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học.

Đại diện Lãnh đạo Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo viên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phổ biến, giới thiệu Luật Biên phòng Việt Nam

Báo cáo viên Công an tỉnh phổ biến, giới thiệu Luật Cảnh sát cơ động

Báo cáo viên Sở Nội vụ phổ biến, giới thiệu Luật Thi đua, khen thưởng     

                                                  THANH TRA SỞ

 

 

 

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn