Banner-top

Hiển thị menu

Search Article

Giới thiệu sở

PEMIS - V.EMIS

Tài nguyên - Biểu mẫu

Tổ chức

Hiển thị danh sách thể loại

VÀI NÉT VỀ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH
Ngày 23/03/2020 07:36:47
Trường THPT Lệ Thủy nửa thế kỷ Xây dựng & Phát triển
Ngày 23/03/2020 07:35:40
Trường THPT Phan Bội Châu
Ngày 23/03/2020 07:34:28
Giới thiệu về trường THPT Ninh Châu
Ngày 23/03/2020 07:33:18
Thông tin trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Ngày 23/03/2020 07:31:59
Trường THPT số 4 Bố Trạch
Ngày 23/03/2020 07:30:28
Thông tin trường THPT Quảng Ninh
Ngày 23/03/2020 07:29:39
Đơn vị: TRƯỜNG THPT QUẢNG NINH Địa chỉ: Xuân Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình Điện thoại: 052 3936223 Email: thpt_quangninh@quangbinh.edu.vn Website: http://violet.vn/thpt-quangninh-quangbinh Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ: Trương Đình Thách.
Trường THPT Ninh Châu
Ngày 23/03/2020 07:28:05
Đôi nét về trường THPT số 5 Bố Trạch
Ngày 23/03/2020 07:26:48
Trường THPT Chuyên Quảng Bình
Ngày 23/03/2020 07:25:42
Trường THPT số 1 Quảng Trạch
Ngày 23/03/2020 07:24:52
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.
Trường THPT Đào Duy Từ
Ngày 23/03/2020 07:24:01
Trường THPT Đào Duy Từ được thành lập theo quyết định số 167/QĐUB ngày 26 tháng 8 năm 1989, của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình với địa điểm nằm trên nền móng của trường cấp 3 Quảng Bình (1959-1966) (được thành lập từ tháng 7 năm 1959 theo đề nghị của ủy ban hành chính tỉnh Quảng Bình và Quyết định của Bộ Giáo dục, là tiền thân của trường THPT Đào Duy Từ ngày nay).
Trường THPT Số 2 Quảng Trạch
Ngày 23/03/2020 07:23:21
Trường THPT Lê Trực
Ngày 23/03/2020 07:22:20
Chức năng, nhiệm vụ: Giáo dục bậc Trung học phổ thông cho học sinh 4 xã vùng Đông Tuyên Hóa và 4 xã vùng Tây Quảng trạch (Theo quyết định số 22QĐ-UB của UBND tỉnh).
Thông tin trường THPT Phan Bội Châu
Ngày 23/03/2020 07:21:38
Trường Phổ thông cấp 2-3 Dương Văn An
Ngày 23/03/2020 07:20:59
Tên đơn vị: Trường PT cấp 2-3 Dương Văn An Địa chỉ: Thanh Thuỷ – Lệ Thuỷ – Quảng Bình Điện thoại: 052.3882.870 Email: pt2-3_duongvanan@quangbinh.edu.vn
Giới thiệu về trường THPT Hoàng Hoa Thám
Ngày 23/03/2020 07:19:38

Bài viết liên quan

Học và làm theo bác - RIGHT CONTENT

Cổng thông tin chính phủ - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin bộ Giáo dục - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin điện tử Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Điểm báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Công báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Xã hội học tập - BANNER-RIGHT

Tạp chí giáo dục - BANNER-RIGHT

LIÊN KẾT WEBSITE