Banner-top

Hiển thị menu

Search Article

Giới thiệu sở

PEMIS - V.EMIS

Tài nguyên - Biểu mẫu

Tổ chức

Hiển thị danh sách thể loại

Bản cập nhật EMIS phiên bản 4.0.1 ngày 03/9/2014
Ngày 23/03/2020 12:38:15
Phần mềm Essm cập nhật V.EMIS trực tuyến
Ngày 23/03/2020 12:37:29
Click vào link bên dưới để tải về và cài đặt vào máy tính cá nhân. Có hướng dẫn sử dụng kèm theo
Hướng dẫn dọn dẹp dữ liệu của phần mềm PEMIS, VEMIS; cách gỡ bỏ sạch Hệ quản trị dự liệu SQL Server Express 2005 khi muốn cài lại các phần mềm V.EMIS
Ngày 23/03/2020 12:36:32
Một số tiện ích hỗ trợ V.EMIS
Ngày 23/03/2020 12:35:40
Các đơn vị tham khảo một số Tiện ích hỗ trợ cài đặt SQL Server Management Studio Express, nâng cấp, điều khiển từ xa, Tăng lực cho V.EMIS....
Thuốc tăng lực cho phân hệ Quản lý học sinh
Ngày 23/03/2020 12:33:59
Công cụ này giúp cho bạn xuất File điểm Excel cho giáo viên chủ nhiệm hay Giáo viên bộ môn từ VEMIS rất nhanh. Thuận tiện là xuất theo giáo viên bộn môn, lớp giáo viên nào mới nhập điểm và có tên giáo viên kèm theo.
Hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin quản lý trường học V.EMIS
Ngày 23/03/2020 12:32:40
Bản nâng cấp V.EMIS 1.2.2 (ngày 10/12/2012)
Ngày 23/03/2020 12:01:04
Bộ cài đặt V.EMIS, DBEMIS
Ngày 23/03/2020 12:00:00
Bản cập nhật V.EMIS 1.2.2 (ngày 10-12-2012)
Ngày 23/03/2020 11:58:45
Các đơn vị trường học vào đây để tải phiển bản cập nhật V.EMIS 1.2.2 mới nhất
Bộ cài đặt Hệ thống Quản lý trường học V.EMIS
Ngày 23/03/2020 11:57:21
Các đơn vị vào đây để tải bộ cài đặt về

Bài viết liên quan

Học và làm theo bác - RIGHT CONTENT

Cổng thông tin chính phủ - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin bộ Giáo dục - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin điện tử Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Điểm báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Công báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Xã hội học tập - BANNER-RIGHT

Tạp chí giáo dục - BANNER-RIGHT

LIÊN KẾT WEBSITE