Banner-top

Hiển thị menu

Search Article

Giới thiệu sở

PEMIS - V.EMIS

Tài nguyên - Biểu mẫu

Tổ chức

Hiển thị danh sách thể loại

Hồ sơ trường phiên bản 4.0.1 và Quyết định 5363/QĐ-BGDĐT
Ngày 23/03/2020 01:01:34
Mẫu hồ sơ trường Phiên bản 4.0.1 và Quyết định số 5363/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành hệ thông sBieeur mẫu thông skee giáo dục và đào tạo
Bản nâng cấp phần mềm PEMIS (EMIS 4.0.1)
Ngày 23/03/2020 01:00:46
Nội dung bổ sung vào phần mềm Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013
Ngày 23/03/2020 01:00:05
Phần mềm V.EMIS
Ngày 23/03/2020 12:59:23
Phần mềm V.EMIS là phần mềm Quản lý trường học được Bộ Giáo dục và Đàotạo giao Dự án SREM xây dựng. Bộ GD&ĐT có Quyết định số 558/QĐ-BGDĐT ngày 13/2/2012 triển khai sử dụng thống nhất hệ thống phần mềm quản lý trường học trong các trường phổ thông
Phần mềm thi Tốt nghiệp THPT, BTTHPT năm 2012
Ngày 23/03/2020 12:58:30

Bài viết liên quan

Học và làm theo bác - RIGHT CONTENT

Cổng thông tin chính phủ - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin bộ Giáo dục - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin điện tử Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Điểm báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Công báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Xã hội học tập - BANNER-RIGHT

Tạp chí giáo dục - BANNER-RIGHT

LIÊN KẾT WEBSITE