Banner-top

Hiển thị menu

Search Article

Giới thiệu sở

PEMIS - V.EMIS

Tài nguyên - Biểu mẫu

Tổ chức

Hiển thị danh sách thể loại

Quy định giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tại các Thông tư số 01, 02, 03, 04/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngày 25/02/2021 09:16:33
Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được nhiều thông tin băn khoăn của giáo viên về việc thực hiện các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập, đặc biệt là về yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (TCCDNN) giáo viên các hạng. Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc một số nội dung tại các Thông tư trên.
Từng bước nâng chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên theo quy định mới
Ngày 28/01/2021 09:04:25
Phòng Tổ chức cán bộ
Ngày 24/03/2020 01:32:01
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức cán bộ
Ngày 23/03/2020 07:03:35
Theo Quyết định số 2006/QĐ-SGDĐT, ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra và các Phòng thuộc Sở giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bài viết liên quan

Học và làm theo bác - RIGHT CONTENT

Cổng thông tin chính phủ - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin bộ Giáo dục - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin điện tử Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Điểm báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Công báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Xã hội học tập - BANNER-RIGHT

Tạp chí giáo dục - BANNER-RIGHT

LIÊN KẾT WEBSITE