Banner-top

Hiển thị menu

Search Article

Giới thiệu sở

PEMIS - V.EMIS

Tài nguyên - Biểu mẫu

Tổ chức

Hiển thị danh sách thể loại

Phòng Chính trị tư tưởng
Ngày 24/03/2020 01:33:48
Chức năng, nhiệm vụ phòng Chính trị, tư tưởng
Ngày 23/03/2020 07:15:04
Theo Quyết định số 1555/QĐ-SGDĐT, ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra và các Phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình

Bài viết liên quan

Học và làm theo bác - RIGHT CONTENT

Cổng thông tin chính phủ - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin bộ Giáo dục - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin điện tử Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Điểm báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Công báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Xã hội học tập - BANNER-RIGHT

Tạp chí giáo dục - BANNER-RIGHT

LIÊN KẾT WEBSITE