Banner-top

Hiển thị menu

Search Article

Giới thiệu sở

PEMIS - V.EMIS

Tài nguyên - Biểu mẫu

Tổ chức

Hiển thị danh sách thể loại

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ SỐ LIỆU GIÁO DỤC NĂM 2012
Ngày 23/03/2020 09:09:47
Năm học 2012 - 2013, toàn tỉnh có 178 trường mầm non với tổng số 3.235 giáo viên và 407 trường phổ thông với 5.477 lớp và 9.832 giáo viên
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ SỐ LIỆU GIÁO DỤC NĂM 2011
Ngày 23/03/2020 09:05:06
Năm học 2011 - 2012, toàn tỉnh có 404 trường với 5.585 lớp
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ SỐ LIỆU GIÁO DỤC NĂM 2010
Ngày 23/03/2020 08:12:36
Năm học 2010 - 2011, toàn tỉnh có 403 trường với 5644 lớp.
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ SỐ LIỆU GIÁO DỤC NĂM 2009
Ngày 23/03/2020 08:11:06
Năm học 2009 - 2010 toàn tỉnh có 404 trường với 5.767 lớp

Bài viết liên quan

Học và làm theo bác - RIGHT CONTENT

Cổng thông tin chính phủ - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin bộ Giáo dục - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin điện tử Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Điểm báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Công báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Xã hội học tập - BANNER-RIGHT

Tạp chí giáo dục - BANNER-RIGHT

LIÊN KẾT WEBSITE