Banner-top

Hiển thị menu

Search Article

Giới thiệu sở

PEMIS - V.EMIS

Tài nguyên - Biểu mẫu

Tổ chức

Hiển thị danh sách thể loại

THỜI GIAN GIAO DỊCH
Ngày 23/03/2020 08:04:50
Trong giờ hành chính các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần
TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Ngày 23/03/2020 08:03:59
Tại Bộ phận một cửa
Thủ tục Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày 23/03/2020 08:03:06
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2300/QĐ-CT ngày 02/10/2012)
Thủ tục xin học lại tại trường khác đối với học sinh cấp Trung học phổ thông
Ngày 23/03/2020 08:02:04
(Công bố kèm theo Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)
Thủ tục xin học lại tại trường cũ đối với học sinh cấp Trung học phổ thông
Ngày 23/03/2020 08:01:02
(Công bố kèm theo Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)
Thủ tục xin học lại lớp đầu cấp Trung học phổ thông
Ngày 23/03/2020 07:58:10
(Công bố kèm theo Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)
Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học phổ thông
Ngày 23/03/2020 07:56:58
(Công bố kèm theo Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)
Thủ tục tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp Trung học phổ thông
Ngày 23/03/2020 07:56:00
(Công bố kèm theo Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)
Thủ tục chuyển trường ngoại tỉnh đối với học sinh cấp Trung học phổ thông
Ngày 23/03/2020 07:54:54
(Công bố kèm theo Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính
Ngày 23/03/2020 07:52:41
Các hành vi của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm... đề nghị phản ánh theo địa chỉ dưới đây.

Bài viết liên quan

Học và làm theo bác - RIGHT CONTENT

Cổng thông tin chính phủ - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin bộ Giáo dục - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin điện tử Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Điểm báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Công báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Xã hội học tập - BANNER-RIGHT

Tạp chí giáo dục - BANNER-RIGHT

LIÊN KẾT WEBSITE