Banner-top

Hiển thị menu

Search Article

Giới thiệu sở

PEMIS - V.EMIS

Tài nguyên - Biểu mẫu

Tổ chức

Hiển thị danh sách thể loại

Hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2015-2016
Ngày 23/03/2020 03:56:19
Thực hiện Quyết định số 5572/QĐ-BGDĐT ngày 26/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc ban hành Thể lệ cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông (IOE); Công văn số 4786/BGDĐT-GDTrH ngày 17/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) và Olympic “Tài năng tiếng Anh” (OTE) dành cho học sinh phổ thông năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình hướng dẫn tổ chức cuộc thi IOE năm học 2015-2016 như sau
Hướng dẫn tổ chức Olympic “Tài năng tiếng Anh” dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2015 - 2016
Ngày 23/03/2020 03:55:28
Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016 và Công văn số 4786/BGDĐT-GDTrH ngày 17/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) và Olympic “Tài năng tiếng Anh” (OTE) dành cho học sinh phổ thông năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình hướng dẫn tổ chức cuộc thi OTE dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2015-2016 như sau

Bài viết liên quan

Học và làm theo bác - RIGHT CONTENT

Cổng thông tin chính phủ - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin bộ Giáo dục - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin điện tử Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Điểm báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Công báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Xã hội học tập - BANNER-RIGHT

Tạp chí giáo dục - BANNER-RIGHT

LIÊN KẾT WEBSITE