Banner-top

Hiển thị menu

Search Article

Giới thiệu sở

PEMIS - V.EMIS

Tài nguyên - Biểu mẫu

Tổ chức

Hiển thị danh sách thể loại

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020
Ngày 01/06/2020 04:35:18
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020
Ngày 26/05/2020 07:07:36
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh năm 2020 Nội dung chi tiết xem tại các file đính kèm:
Thông báo Quy chế và Nội quy kỳ xét tuyển viên chức năm 2020
Ngày 17/05/2020 03:33:08
Thông báo tiếp tục thu nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020
Ngày 17/04/2020 01:06:20
Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thu nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020
Ngày 23/03/2020 03:42:12
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020
Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019
Ngày 23/03/2020 03:41:19
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019
Ngày 23/03/2020 03:40:39
TB danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019
Ngày 23/03/2020 03:40:02
Thông báo bổ sung nội dung liên quan đến kiểm tra sát hạch trong Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019
Ngày 23/03/2020 03:39:15
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019
Ngày 23/03/2020 03:38:30
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019.
Thông báo kết quả xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp năm 2018
Ngày 23/03/2020 03:37:44
Thông báo tuyển chọn hợp đồng giáo viên dạy tiếng Việt tại Trường Hữu Nghị Khăm Muộn - Quảng Bình
Ngày 23/03/2020 03:36:35
Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình thông báo tuyển chọn hợp đồng giáo viên dạy tiếng Việt tại Trường Hữu Nghị Khăm Muộn - Quảng Bình tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào
Danh sách đủ điều kiện xét tuyển đặc các viên chức sự nghiệp năm 2018
Ngày 23/03/2020 03:35:30
Có 20 ứng viên đủ điều kiện xét tuyển vào vị trí giáo viên Ngữ văn và 3 ứng viên đủ điều kiện xét tuyển vào vị trí giáo viên Lịch sử.
Thông báo tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp năm 2018
Ngày 23/03/2020 03:34:23
Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình tổ chức tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp năm 2018 cho các đơn vị trực thuộc

Bài viết liên quan

Học và làm theo bác - RIGHT CONTENT

Cổng thông tin chính phủ - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin bộ Giáo dục - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin điện tử Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Điểm báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Công báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Xã hội học tập - BANNER-RIGHT

Tạp chí giáo dục - BANNER-RIGHT

LIÊN KẾT WEBSITE