Banner-top

Hiển thị menu

Search Article

Quản lý văn bản

Tìm kiếm văn bản
Nội dung tìm kiếm
Loại nội dung Trích yếu văn bản Ký hiệu văn bản
Cơ quan ban hành
Loại văn bản

Ký hiệu văn bản

2184/SGDĐT-KHTC

Trích yếu văn bản

V/v góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND Thông qua Quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học (lần 1)

Ngày hiệu lực

30/06/2021

Ngày hết hiệu lực

30/07/2021

Cơ quan ban hành

Sở giáo dục Quảng Bình

Loại văn bản

Công văn

Văn bản

2184_SGDĐT-KHTC_TỆP LẤY Ý KIẾN.rar