Banner-top

Hiển thị menu

Search Article

Quản lý văn bản

Tìm kiếm văn bản
Nội dung tìm kiếm
Loại nội dung Trích yếu văn bản Ký hiệu văn bản
Cơ quan ban hành
Loại văn bản

Ký hiệu văn bản

933/CT-BGDĐT

Trích yếu văn bản

Chỉ thị về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục

Ngày hiệu lực

12/04/2019

Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Loại văn bản

Chỉ thị

Văn bản

933_CT-BGDĐT_Chi thi so 993_CT_BGDDT1.pdf

Học và làm theo bác - RIGHT CONTENT

Cổng thông tin chính phủ - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin bộ Giáo dục - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin điện tử Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Điểm báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Công báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Xã hội học tập - BANNER-RIGHT

Tạp chí giáo dục - BANNER-RIGHT

LIÊN KẾT WEBSITE