Banner-top

Hiển thị menu

Search Article

Quản lý văn bản

Tìm kiếm văn bản
Nội dung tìm kiếm
Loại nội dung Trích yếu văn bản Ký hiệu văn bản
Cơ quan ban hành
Loại văn bản

Ký hiệu văn bản

933/CT-BGDĐT

Trích yếu văn bản

Chỉ thị về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục

Ngày hiệu lực

12/04/2019

Ngày hết hiệu lực

Cơ quan ban hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Loại văn bản

Chỉ thị

Văn bản

933_CT-BGDĐT_Chi thi so 993_CT_BGDDT1.pdf