Banner-top

Hiển thị menu

Search Article

PEMIS - V.EMIS

Tài nguyên - Biểu mẫu

Tổ chức

Giới thiệu sở

Hiển thị danh sách thể loại

Tài liệu BDTX Nội dung 2 của GDMN
Ngày 23/03/2020 12:57:27
Sở GD&ĐT gửi Nội dung BDTX Nội dung 2 GDMN. Tải tài liệu tại đây. Tài liệu BDTX GDMN Nội dung 2.
Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên ND2, năm học 2016-2017
Ngày 23/03/2020 12:56:40
Mẫu Thống kê Giữa kỳ và Hồ sơ trường Giữa kỳ phiên bản 4.0.1, năm học 2014-2015
Ngày 23/03/2020 12:55:51
Mẫu thống kê TCCN, CĐ, ĐH năm học 2014-2014, xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh 2015
Ngày 23/03/2020 12:54:47
Mẫu lập kế hoạch đầu tư công
Ngày 23/03/2020 12:53:14
Hồ sơ trường Đầu kỳ năm học 2014-2015 phiên bản 4.0.1
Ngày 23/03/2020 12:52:25
Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên - Chuyên đề 2
Ngày 23/03/2020 12:51:29
Biểu mẫu phụ lục Kế hoạch phát triển giáo dục 2015 và Biểu mẫu bổ sung (Các đơn vị trực thuộc Sở)
Ngày 23/03/2020 12:50:36
Các đơn vị trự thuộc Sở tải mẫu về tại đây
Tài liệu 03/01/2014 Mẫu Phụ lục 1a, 1b, 1c, 3a, 3b, 3c (Hỗ trợ gạo lần 2 năm học 2013-2014 theo Quyết định 36 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 23/03/2020 12:49:41
Triển khai thực hiện hỗ trợ gạo lần 2 cho học sinh theo Quyết định 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Công văn và mẫu thống kê năm học 2013-2014 (trường TCCN)
Ngày 23/03/2020 12:48:47
Công văn và mẫu thống kê năm học 2013-2014 (trường đại học, cao đẳng)
Ngày 23/03/2020 12:47:54
Các văn bản Quy định xã đặc biệt khó khăn
Ngày 23/03/2020 12:47:07
Mẫu Hồ sơ trường và Mẫu thống kê đầu kỳ năm học 2013-2014
Ngày 23/03/2020 12:46:02
Mẫu Tổng hợp kế hoạch phát triển giáo dục năm 2014
Ngày 23/03/2020 12:45:09
Tài liệu dành cho quản trị viên Email trong hệ thống quangbinh.edu.vn
Ngày 23/03/2020 12:43:37
Hướng dẫn quản trị viên thực hiện các quyền đối với các hộp thư trong đơn vị mình
Biểu mẫu phụ lục Kế hoạch phát triển giáo dục và Biểu mẫu bổ sung (Phòng GD&ĐT)
Ngày 23/03/2020 12:42:30

Học và làm theo bác - RIGHT CONTENT

Cổng thông tin chính phủ - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin bộ Giáo dục - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin điện tử Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Điểm báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Công báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Xã hội học tập - BANNER-RIGHT

Tạp chí giáo dục - BANNER-RIGHT

LIÊN KẾT WEBSITE