Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ ba, 24/05/2022
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

Phòng Tổ chức cán bộ

10/01/2022
09:06:00
209

Họ và tên:

NGUYỄN ĐÌNH HẢI

Chức vụ:

Trưởng phòng

Chuyên môn:

Thạc sĩ Sinh học, Cử nhân Luật

Điện thoại:

0913.515.922

Email:

ndhai@quangbinh.edu.vn

 

Họ và tên:

NGUYẾN ĐẠI TRƯỜNG

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

Chuyên môn:

Thạc sĩ Khoa học Giáo dục

Điện thoại:

0916.903.599

Email:

daitruong@quangbinh.edu.vn

 

Họ và tên:

NGUYỄN THỊ HẢI DIỆU

Chức vụ:

Chuyên viên

Chuyên môn:

Thạc sĩ QLGD, Cử nhân sư phạm tiếng Anh

Điện thoại:

0935.164.555

Email:

nguyenthihaidieu@quangbinh.edu.vn

 

Họ và tên:

NGUYỄN QUỐC HUY

Chức vụ:

Chuyên viên

Chuyên môn:

Thạc sĩ QLGD, Cử nhân Toán - Tin

Điện thoại:

0912.457.978

Email:

quochuy@quangbinh.edu.vn

 

Họ và tên:

LÊ THỊ ÁI

Chức vụ:

Chuyên viên

Chuyên môn:

Thạc sĩ Kinh tế Chính trị, Cử nhân tiếng Anh

Điện thoại:

0817.488.308

Email:

lethiai@quangbinh.edu.vn

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn