Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ ba, 20/02/2024
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ GIÁO DỤC NĂM 2020
Ngày 10/08/2022
09:03:56
92
1. Số trường mầm non phân theo huyện, thị xã, thành phố 2. Số giáo viên mầm non phân theo huyện, thị xã, thành phố 3. Số trường học, lớp học phổ thông 4. Số trường phổ thông năm học 2020-2021 phân theo huyện, thị xã, thành phố 5. Số giáo viên phổ thông 6. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2019-2020 phân theo huyện, thị xã, thành phố 7. Số trường, số giảng viên đại học
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ GIÁO DỤC NĂM 2019
Ngày 10/08/2022
09:02:01
59
1. Số trường mầm non phân theo huyện, thị xã, thành phố 2. Số giáo viên mầm non phân theo huyện, thị xã, thành phố 3. Số trường học, lớp học phổ thông 4. Số trường phổ thông năm học 2019-2020 phân theo huyện, thị xã, thành phố 5. Số giáo viên phổ thông 6. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2018-2019 phân theo huyện, thị xã, thành phố 7. Số trường, số giáo viên trung cấp chuyên nghiệp 8. Số trường, số giảng viên đại học
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ GIÁO DỤC NĂM 2018
Ngày 10/08/2022
09:00:05
63
1. Số trường mầm non phân theo huyện, thị xã, thành phố 2. Số giáo viên mầm non phân theo huyện, thị xã, thành phố 3. Số trường học, lớp học phổ thông 4. Số trường phổ thông năm học 2018-2019 phân theo huyện, thị xã, thành phố 5. Số giáo viên phổ thông 6. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2017-2018 phân theo huyện, thị xã, thành phố 7. Số trường, số giáo viên trung cấp chuyên nghiệp 8. Số trường, số giảng viên đại học
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ GIÁO DỤC NĂM 2017
Ngày 10/08/2022
08:56:40
65
1. Số trường mầm non phân theo huyện, thị xã, thành phố 2. Số giáo viên mầm non phân theo huyện, thị xã, thành phố 3. Số trường học, lớp học phổ thông 4. Số trường phổ thông năm học 2017-2018 phân theo huyện, thị xã, thành phố 5. Số giáo viên phổ thông 6. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2016-2017 phân theo huyện, thị xã, thành phố 7. Số trường, số giáo viên trung cấp chuyên nghiệp 8. Số trường, số giảng viên đại học
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ GIÁO DỤC NĂM 2016
Ngày 10/08/2022
08:53:51
59
1. Số trường mầm non phân theo huyện, thị xã, thành phố 2. Số giáo viên mầm non phân theo huyện, thị xã, thành phố 3. Số trường học, lớp học phổ thông 4. Số trường phổ thông năm học 2020-2021 phân theo huyện, thị xã, thành phố 5. Số giáo viên phổ thông 6. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2019-2020 phân theo huyện, thị xã, thành phố 7. Số trường, số giảng viên đại học
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn