Banner - Top - NEW
Menu portal
Chủ nhật, 26/05/2024
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo

10/01/2022
08:20:00
2031

 

 

Họ và tên:

ĐẶNG NGỌC TUẤN

Chức vụ:

TUV, Bí thư Đảng ủy

Lý luận chính trị:

Cao cấp

Trình độ

chuyên môn:

Tiến sĩ, cử nhân tiếng Anh

Điện thoại:

0912.589.110

Email:

dntuan@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

NGUYỄN ĐÌNH HẢI

Chức vụ:

Phó Bí thư Đảng ủy

Lý luận chính trị:

Cao cấp

Trình độ

chuyên môn:

Thạc sĩ Sinh học, Cử nhân Luật

Điện thoại:

0983.515.922

Email:

ndhai@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

LÊ THỦY THẠCH

Chức vụ:

Đảng ủy viên

Lý luận chính trị:

Cao cấp

Trình độ

chuyên môn:

Thạc sĩ Tin học

Điện thoại:

0945.945.939

Email:

ltthach@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

LÊ VIẾT CẢM

Chức vụ:

Đảng ủy viên

Lý luận chính trị:

Cao cấp

Trình độ

chuyên môn:

Thạc sĩ QLGD, Cử nhân sư phạm Toán Tin, Cử nhân tiếng Anh

Điện thoại:

0916199787

Email:

lvcam@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

LÊ THỊ MỸ THU

Chức vụ:

Đảng ủy viên

Lý luận chính trị:

Trung cấp

Trình độ

chuyên môn:

Thạc sĩ QLGD, Cử nhân sư phạm Tiểu học

Điện thoại:

0913.596.089

Email:

ltmthu@quangbinh.edu.vn

 

 

 

Họ và tên:

NGUYỄN GIANG NAM

Chức vụ:

Đảng ủy viên

Lý luận chính trị:

Cao cấp

Trình độ

chuyên môn:

Thạc sĩ Sinh học, Cử nhân tiếng Anh

Điện thoại:

0913.766.708

Email:

ngnam@quangbinh.edu.vn

 

 

 

 

Họ và tên:

LÊ KHẮC HOÀN

Chức vụ:

Đảng ủy viên

Lý luận chính trị:

Trung cấp

Trình độ

chuyên môn:

Thạc sĩ Tài chính ngân hàng,

Cử nhân tiếng Anh

Điện thoại:

0982.778.686

Email:

lkhoan@quangbinh.edu.vn

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn