Banner - Top - NEW
Menu portal
Thứ ba, 20/02/2024
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của BCH Đảng bộ Sở GDĐT

11/01/2022
03:04:00
744

1. Tải File: Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Sở GDĐT

2. Tải File:Phân công nhiệm vụ của BCH Đảng bộ Sở GDĐT

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BCH ĐẢNG BỘ SỞ GDĐT

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BCH ĐẢNG BỘ SỞ GDĐT

 

 

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn